'ส.อ.ท.' มองเศรษฐกิจไทยโตแบบกระจุกตัว

14 กันยายน 2560
2,492

"ส.อ.ท." มองเศรษฐกิจไทยโตแบบกระจุกตัว ชี้หากต้องการหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางใน 20 ปีข้างหน้า จีดีพีจะต้องขยายตัวปีละ 6-7%

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในปัจจุบัน พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการขนาดเล็กยังต่ำกว่า 100 ขณะที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่สูงกว่า 100 และในพื้นที่กลุ่มระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC นั้น อยู่ในระดับเกิน 100 สะท้อนว่า เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังเติบโตแบบกระจุกตัว โดยเฉพาะในกลุ่มภาคเกษตรที่ดัชนีความเชื่อมั่นยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ดังนั้น การจะผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตแบบกระจายตัวได้ จะต้องเร่งผลิตภาพการผลิตในกลุ่มภาคเกษตร เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวคิดเป็น 40% ของแรงงานทั้งระบบ

ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 12,500 ล้านดอลลาร์ จากปัจจุบันที่ 5,700-5,800 ล้านดอลลาร์ในอีก 20 ปีข้างหน้านั้น เศรษฐกิจไทยจะต้องเติบโตเฉลี่ยอย่างน้อยปีละ 6-7% และเน้นการเติบโตแบบมีคุณภาพ ไม่เน้นปริมาแบบที่ผ่านมา รวมถึงการส่งเสริมให้ภาคเกษตรมีสินค้าที่มีคุณภาพ มีตลาดใหม่รองรับ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ในอนาคต

"หากเราต้องการให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางใน 20 ปีข้างหน้า จีดีพีจะต้องโตปีละ 6-7% และต้องมุ่งเน้นไปยังภาคเกษตร เพิ่มผลิตภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการสมดุลแบบใหม่ในระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต" นายเจน กล่าว

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง