รองอธิบดีกรมที่ดินลงพื้นที่ห้วยเม็ก ปมกระทิงแดงสร้างโรงงาน

14 กันยายน 2560
3,638

"ทรงวุฒิ" รองอธิบดีกรมที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามกรณีการอนุมัติให้บริษัทในเครือกระทิงแดง ใช้ป่าสาธารณะประโยชน์ห้วยเม็ก อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เวลา 10.00 น. ที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น - นายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะ ได้ร่วมกันประชุมหาลือกรณีข้อพิพาทจากกรณีการอนุมัติให้บริษัทผลิตเครื่องดื่ม ใช้พื้นที่ป่าชุมชนห้วยเม็ก กว่า 31 ไร่ ในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยการประชุมในครั้งนี้มีนายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ และนายไพบูลย์ บุญลา ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านดง เข้าร่วมการประชุมหารือ และไม่อนุญาตใหห้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง
การเดินทางเข้าร่วมประชุมของรองอธิบดีกรมที่ดินในครั้งนี้

คาดว่าเป็นการหารือและสอบถามข้อเท็จจริง ในกรณีที่ชาวบ้าน ซึ่งใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ป่าชุมชนห้วยเม็ก ที่ได้ร่วมกันคัดค้านการเข้าไปใช้พื้นที่ป่า แต่กลับไปมีรายชื่อเป็นผู้สนับสนุนในเอกสารการทำประชาคมของชาวบ้าน ก่อนจะมีการอนุมัติให้บริษัทผลิตเครื่องดื่มยี่ห้อดังเข้าใช้ประโยชน์

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง