'พล.อ.ธนะศักดิ์' ตรวจความคืบหน้าการสร้างพระเมรุมาศ

13 กันยายน 2560 | โดย เรื่อง/ภาพ อนันต์ จันทรสูตร์
2,509

'พล.อ.ธนะศักดิ์' ตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9

20170913183430531

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.60 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชร ถและพระยานมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำคณะสื่อมวลชนตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานความคืบหน้า

20170913185133811

โดยงานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ มีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 90 พระเมรุมาศ บุษบกทั้งเก้ายอดติดตั้งองค์ประกอบทั้งหมดเสร็จแล้ว รวมทั้งดาวเพดานภายในบุษบกประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกอบสะพานเกรินทางทิศเหนือของพระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรม ติดตั้งรวยระกา และหน้าบันส่วนมุขประธาน พร้อมตกแต่งภายในโถงกลาง และปีกอาคารทั้งหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบปรับอากาศ ศาลาลูกขุน 1 และ 2 ได้ติดตั้งประกอบสถาปัตยกรรม ระบบแสงสว่าง ดาวเพดาน ลวดลายผ้าทองย่น และลายตบสีภายในและภายนอกอาคารแล้วอยู่ระหว่างตกแต่งรายละเอียดขั้นสุดท้ายและติดตั้งระบบระบายน้ำฝน ส่วนศาลาลูกขุนแบบที่ 3 โครงสร้างทั้งหมด รวมทั้งกั้นผนัง ถ้ำลูกฟักและทาสีแล้ว อยู่ระหว่างตกแต่งรายละเอียดและงานระบบ งานประติมากรรม งานปั้นหล่อและเขียนสี พระพรหม พระนารายณ์ เทวดานั่งและยืน ครุฑ สัตว์ประจำทิศ ช้าง ม้าโค สิงห์ นาคราวบันได เทพพนม และเทพชุมนุมรอบฐานพระเมรุมาศแล้วเสร็จ

20170913184104363

งานจิตรกรรมฉากบังเพลิงและกิจกรรมโครงการพระราชดำริอยู่ระหว่างการผนึกชิ้นงานลงบนฉากและเก็บรายละเอียด ส่วนงานจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริ สำหรับติดตั้งบนพระที่นั่งทรงธรรมขนาดสูง 9 เมตรจำนวน 3 ผนัง ขนาดนี้ได้ลงสีภาพจิตรกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 แล้วเสร็จ

20170913183738715

งานจัดสร้างพระโกศจันทน์ ดำเนินการประกอบลวดลายบนพระหีบจันทน์ และพระโกศจันทน์แล้วเสร็จ งานบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและราชยาน พระมหาพิชัยราชรถรและพระที่นั่งราเชนทรยาน ได้รับการอนุรักษ์ปิดทองประดับกระจกแล้วเสร็จ ส่วนราชรถน้อยอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงานปิดทองประดับกระจก การจัดสร้างราชรถปืนใหญ่สำหรับอัญเชิญพระบรมศพเวียนอุตราวัฏ และการจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย สำหรับอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กลับสู่พระบรมมหาราชวังรอบพระเมรุมาศ ดำเนินการแล้วเสร็จ

20170913185135316

20170913185138908

แชร์ข่าว :
Tags: