สถานการณ์อสังหาฯไตรมาส 2 ปี 2560

13 กันยายน 2560
9,533

เช็คสภาพตลาดอสังหาฯกว่า 8 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2560 มีการชะลอตัวของจำนวนหน่วยทั้ง ‘ดีมานต์’และ‘ซัพพลายด์’ เหตุเพราะมาตรการกระตุ้นอสังหาฯปีที่ผ่านมาดึงความต้องการที่อยู่อาศัยในอนาคตไปก่อนหน้านี้

เช็คสภาพตลาดอสังหาฯกว่า 8 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2560 มีการชะลอตัวของจำนวนหน่วยทั้ง ‘ดีมานต์’และ‘ซัพพลายด์’ เหตุเพรามาตรการกระตุ้นอสังหาฯปีที่ผ่านมาดึงความต้องการที่อยู่อาศัยในอนาคตไปก่อนหน้านี้

ลงเว็บ-อสังหาฯ-12092560.002

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้รายงานถึงภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2560  ว่า โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีจำนวน 73 โครงการ มีหน่วยในผังรวม 28,051 หน่วย ขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 มีโครงการเปิดใหม่ 97 โครงการ จำนวน 18,421 หน่วย และมีมูลค่าโครงการรวม 106,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 65,530 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าโครงการเปิดขายใหม่ในปี 2560 เปิดขายโครงการที่มีขนาดใหญ่กว่า และเปิดขายในระดับราคาต่อหน่วยสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ลงเว็บ-อสังหาฯ-12092560.003

โดยโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ แบ่งออกเป็นโครงการบ้านจัดสรร 40 โครงการ จำนวน 11,371 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 43,937 ล้านบาท ส่วนโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2560 มีจำนวน 33 โครงการ รวม 16,680 หน่วย มีมูลค่าโครงการอาคารชุดรวม 62,011 ล้านบาท

ลงเว็บ-อสังหาฯ-12092560.004

สำหรับแนวโน้มโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2560 คาดว่าจะมีหน่วยโครงการเปิดใหม่อยู่ที่ประมาณ 108,709 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2.9% โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 97,900 ถึง 119,700 หน่วย

ลงเว็บ-อสังหาฯ-12092560.005

ด้านดีมานต์ที่อยู่อาศัย พบการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 มีจำนวน 39,597 หน่วย และมีมูลค่า 103,560 ล้านบาท จำนวนหน่วยลดลง 25.3% และมูลค่าลดลง 16.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 53,030 หน่วย และมูลค่า 123,766 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเดือนเมษายน ของไตรมาส 2 ปี 2559 เป็นเดือนสุดท้ายของมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทำให้มีการเร่งการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก      

ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 มีการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดมากที่สุด จำนวน 19,600 หน่วย คิดเป็น 49.5% ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 11,980 หน่วย คิดเป็น 30.3 %บ้านเดี่ยวมีการโอนจำนวน 5,174 หน่วย คิดเป็น 13.1% บ้านแฝดมีการโอนจำนวน 1,472 หน่วย คิดเป็น 3.7% และอาคารพาณิชย์พักอาศัยมีการโอนจำนวน 1,371 หน่วย คิดเป็น 3.5 %

ลงเว็บ-อสังหาฯ-12092560.006

สำหรับแนวโน้มยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ปี 2560 คาดว่าจะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่ประมาณ 154,500 หน่วย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 11.9 %โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 139,000 ถึง 170,000 หน่วย และมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 416,000 ล้านบาท ลดลง 6.3 %โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 374,500 ถึง 457,650 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง