กฟภ.ชี้แจงกรณีตัดไฟฟ้าบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง

12 กันยายน 2560
6,388

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ชี้แจงกรณีตัดไฟฟ้าบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส่งหนังสือชี้แจง "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ระบุว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวนายวิชิต รัฐรินทร์ อยู่บ้านเลขที่ 142 หมู่ 6 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม 2560 ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าหลังจากชำระค่าไฟฟ้าแล้ว นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า ตามระเบียบของ กฟภ. โดยปกติแล้ว ก่อนงดจ่ายกระแสไฟฟ้า หากผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งว่าได้ชำระค่าไฟฟ้าแล้ว หรือมีผู้ป่วยที่ต้องให้ออกซิเจนอยู่ภายในบ้าน ตัวแทนตัดมิเตอร์ของ กฟภ. จะต้องประสานงานกับพนักงาน กฟภ. ที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการตัดมิเตอร์ แต่ในกรณีนี้ ตัวแทนตัดมิเตอร์ไม่ได้ประสานติดต่อกับพนักงาน กฟภ. ผู้ควบคุมงาน และได้ตัดมิเตอร์ งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

วันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสว่าง มงคลเกษตร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมผู้บริหารในสังกัดได้เข้าพบผู้ใช้ไฟฟ้าที่บ้านดังกล่าว เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติให้บริษัทผู้รับจ้างตัดมิเตอร์ดำเนินการ
- กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าขอผ่อนผัน
- กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าแล้ว
- กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ามีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์

กรณีนี้เป็นปัญหาในการสื่อสารระหว่าง กฟภ. บริษัทผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ทำให้การปฎิบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
สำหรับกรณีมีผู้ป่วยนอนเตียงพักอาศัยอยู่ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถแจ้งให้ กฟภ. ทราบ เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบไม่ให้มีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

กฟภ. ขออภัยเป็นอย่างสูง ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณนายวิชิต รัฐรินทร์ ที่ทำให้ กฟภ. ทราบปัญหา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก พร้อมกันนี้ กฟภ. ได้แจ้งให้ตัวแทนงดจ่ายกระแสไฟฟ้าปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของ กฟภ. ต่อไป

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง