ผลรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นที่21 จากหอภาพยนตร์-มูลนิธิหนังไทย

11 กันยายน 2560
2,538

ประกาศผลรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 21 ของหอภาพยนตร์และมูลนิธิหนังไทย

ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 21 โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหนังไทย
BACC Award รางวัลหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร - ยามน้ำฟ้า ตกมาสู่เฮา โดย วัจน์กร หาญกุล, รางวัลพิราบขาว โดย มูลนิธิ 14 ตุลา
- พิราบ โดย ภาษิต พร้อมนำพล, รางวัลมูลนิธิเสม พริ้งพวงแก้ว - พลเมืองบุญมา โดย อุรุพงศ์ รักษาสัตย์, รางวัลนกส้ม อะวอร์ด โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
รางวัลชนะเลิศ - May I cosplay? โดย พชรกมล หุ่นวงกตวิเชียร ประกาศนียบัตรชมเชย - Black Christmas โดย ขวัญตา พงษ์นราวรรณ - Family Sukiyaki โดย สืบบุญ แก้วผลึก - เมืองในหมอก โดย วัชรพล สายสงเคราะห์ - ย้ายรัง โดย ติณห์นวัช จันทร์คล้อย

รางวัล Digital Forum สนับสนุนรางวัล Purin Pictures รางวัลชนะเลิศ - Upside, down โดย ณัฐชนน วะนา, สุวรรณชาติ สุวรรณเจริญ
รางวัลชมเชย - Since Time Begins โดย ซอบิร เปาะเตะ

รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม สนับสนุนรางวัลโดย บริษัท Cinetoy and Services - The Serpent’s Song ถ่ายภาพโดย ยุคลธร มิ่งมงคล
รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม สนับสนุนรางวัลโดย ธัญญ์วารินทร์ สุขะพิศิษฐ์ ได้แก่ ปาริชา วิมลธนาชัย จาก สุขสันต์วันปีใหม่
รางวัลดุ๊ก รางวัลชนะเลิศ รางวัลดุ๊ก - ตลาดน้อย story โดย จิราพร แซ่ลี้ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลดุ๊ก - ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง โดย ธัญสก พันสิทธิวรกุล - หมูในเล้า โดย ก้องภพ ชัยรัตนางค์กูล ประกาศนียบัตรชมเชย รางวัลดุ๊ก- สวรรคาลัย โดย อภิชน รัตนาภายน

รางวัลรัตน์ เปสตันยี สำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศ (International Competition) Best Short Film - A Buddy Already Dead by Konstantinos Fragkoulis (Greece) Special Mention - And The Moon Stands Still by Yulia Ruditskaya (Belarus, Germany, USA) - The Plumber by Meryl Fortunat Rossi and Xavier Seron (Belgium, France) - Whatever The Weather by Remo Scherrer (Switzerland)

รางวัลรัตน์ เปสตันยี สนับสนุนรางวัลโดย บริษัท VS Services จำกัด รางวัลชนะเลิศ รางวัลรัตน์ เปสตันยี - พลเมืองบุญมา โดย อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลรัตน์ เปสตันยี - ปราสาทเสือ โดย พัฒนะ จิรวงศ์ รางวัลปยุต เงากระจ่าง

รางวัลชนะเลิศ รางวัลปยุต เงากระจ่าง - Choke โดย สุธาวี โชติรัตนศักดิ์ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลปยุต เงากระจ่าง - Nemesis Slave โดย ธนพล แก้วลิ้มวัฒนา
- Sleepless Dream (ณ ภวังค์) โดย ปิ่นปมน จิรัฐิติกาลพันธุ์ ประกาศนียบัตรชมเชย รางวัลปยุต เงากระจ่าง - Jolly Doll Shop โดย ณัฐภา จันทร์สมัคร - Mailbox โดย ดนุพล จงอริยะกุล - Fury Bros โดย จีรวัฒน์ อุดมสถาผล

รางวัลช้างเผือกพิเศษ รางวัลชนะเลิศ รางวัลช้างเผือกพิเศษ - ไฟเหลือง โดย ปรีชญญ์ รัตนดิลกชัย (จบการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลช้างเผือกพิเศษ - ดองคะนึง โดย กันตพล ดวงดี (จบการศึกษาจากโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน) ประกาศนียบัตรชมเชย รางวัลช้างเผือกพิเศษ - STiLL โดย จอมพล พัวสุวรรณ (จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก) รางวัลช้างเผือก สนับสนุนรางวัลโดย Purin Pictures รางวัลชนะเลิศ รางวัลช้างเผือก - Bangkok Dystopia โดย ปฏิพล ทีฆายุวัฒน์ (สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) - วิป (fff) โดย นนทจรรย์ ประกอบทรัพย์ (ภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลช้างเผือก - ทุกคนที่บ้านสบายดี โดย ธนกฤต ดวงมณีพร (ภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ยามน้ำฟ้า ตกมาสู่เฮา โดย วัจน์กร หาญกุล (ภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประกาศนียบัตรชมเชย รางวัลช้างเผือก- Our Home Says All About Us โดย พสิษฐ์ ตันเดชานุรัตน์ (สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) - Don't Worry About It โดย ภาษิตา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร) - พิราบ โดย ภาษิต พร้อมนำพล (สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) - ถ้า A ไม่เป็นสับเซตของ B โดย ชุติมันต์ คงถิ่นฐาน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลวิจิตรมาตรา - เมื่อพายุโหมเข้ามา ฟ้าจะไม่เปลี่ยนแปลง โดย ฐิติพันธุ์ บำรุงวงศ์, สุกฤต ภูมิศรีจันทร์, ดลวรรฒ สุนสุข - Our Home Says All About Us โดย พสิษฐ์ ตันเดชานุรัตน์ - Family Sukiyaki โดย สืบบุญ แก้วผลึก - สุขสันต์วันปีใหม่ โดย ณัฏฐ์วรจิต อุดมลิขิตวงศ์

รางวัลขวัญใจมหาชน - ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง โดย ธัญสก พันสิทธิวรกุล

JENESYS 2017 สนับสนุนรางวัลโดย สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภาพยนตร์ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก และเข้าประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชียน พ.ศ. 2560 ได้แก่
- My Teacher โดย สิทธินันท์ จันทมล (โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา)
- Out of Reach โดย สุริยะ อุส่าห์ (โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์")
- The Boat Driver โดย ณฐนนท ฤทธิ์ตา (โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย)
ภาพยนตร์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก ได้แก่
- “ครูแดง" โดย พร้อม ทิพย์มณี (โรงเรียนหอวัง)
- คุณครู (ไม่) ประจำโรงเรียน โดย นภัสกร ชลิตพิบูลย์ (โรงเรียนขุนยวมวิทยา)
- The Creator Teacher ครูผู้สร้าง โดย พลากร ใจมั่น (โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา)
- Mrs. Saiphin โดย เบญจกร มะเสนา (โรงเรียนสารคามพิทยาคม)
- คุณครูประจำนักเรียน โดย สิริกร จิตรัว (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
- They Talk About Melon โดย ยสินทร กลิ่นจำปา (โรงเรียนชลราษฎรบำรุง)

ข้อมูลและภาพจาก facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival

แชร์ข่าว :
Tags: