เมืองสุพรรณบุรีจัดใหญ่ย้อนรอยอารยธรรมทวารวดี

7 กันยายน 2560
5,515

"สุพรรณบุรี" ขานรับนโยบาย “ไทยแลนด์4.0” จัดท่องเที่ยวย้อนรอย“อารยธรรมทวารวดี” ยกระดับการท่องเที่ยว เชิงนวัตกรรม ครั้งแรกเพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

วันนี้ (7ก.ย.2560) นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานย้อนรอย "อารยธรรมทวารวดี" เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว The Soul of ทวารวดี Inspired by สุพรรณบุรี ภายใต้โครงการนวัตกรรม ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

โดยงานจะจัดขึ้นที่บริเวณวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อำเภออู่ทอง ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2560 วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์กู้วิกฤติ และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นภาคธุรกิจที่สามารถ กระจายรายได้สู่ภาคส่วนต่างๆได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จ.สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม ซึ่งถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ ด้านแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีความผสมผสานกัน ทั้งเชิงธรรมชาติ เชิงเกษตร และเชิงสุขภาพ

20170907165903472

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด โดยมีประเด็น อารยธรรมทวารวดี เป็นกรอบในการดำเนินการ จึงนับเป็นแนวทางหนึ่ง ที่ช่วยสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการนำเอาความสวยงาม โดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว มาช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว จึงเป็นความมุ่งหวังอย่างยิ่ง ที่จะผลักดันให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้นำในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกด้าน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปยังชุมชน และพื้นที่ต่างๆของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ตามนโยบายไทยแลนด์4.0 ของรัฐบาล และนับเป็นการยกระดับการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ กล่าวคือ นำนวัตกรรมมาเป็นจุขายจุดดึงดูด เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับ การนำเสนอที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งก็คือ การแสดงแสงสีเสียง The Soul of ทวารวดี Inspired by สุพรรณบุรี ซึ่งได้นำนวัตกรรมทางด้านการท่องเที่ยว มาผสมผสานกับอารยธรรมทวารวดี ย้อนยุคไปเมื่อ 3,000 กว่าปีมานำเสนออย่างลงตัว การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านแสดงสินค้า OTOP สินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ล่ะพื้นที่ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ และยังคงรักษาขนบธรรมเนียม

นอกจากนั้นยังมีการแสดงนักร้องชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น เสรี รุ่งสว่าง ศรเพชร ศรสุพรรณ อ๊อด โฟเอส เปาวลี เอกชัย ศรีวิชัย แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ รวมทั้งการแสดงของตลกชื่อดัง ดู๋ ดอกกระโดน

แชร์ข่าว :
Tags: