พาณิชย์สั่งเข้มป้องกันผู้ค้าข้าวเอาเปรียบชาวนา!!

7 กันยายน 2560
2,634

"อธิบดีกรมการค้าภายใน" ส่งสายตรวจคุมเข้มตรวจสอบผู้ค้าข้าวป้องกันเอาเปรียบชาวนา หลังพบรับซื้อข้าวต่ำกว่าราคาที่แสดงไว้

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า กรมฯได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และท่าข้าวอย่างเข้มงวด เพื่อป้องปราบไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบเกษตรกรชาวนา โดยจากการตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในช่วงวันที่ 21 – 26 ส.ค. 60 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสีและท่าข้าวมีการรับซื้อข้าวเปลือกไม่เป็นธรรม จำนวน 3 ราย ไม่มีการปิดป้ายแสดงราคา

นอกจากนี้ ยังพบว่ารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาต่ำกว่าราคาแสดงไว้ โดยบางรายไม่มีแสดงอัตราการหักลดน้ำหนักสิ่งเจือปน จึงดำเนินการจับกุมผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 41 พ.ศ.2560 อันเป็นความผิดตามาตรา 25 (3) และโทษตามมาตรา 77  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ  ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ขณะเดียวกันยังจับกุมผู้ประกอบการอีก 7 ราย ที่ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้นที่ขาดการรับรองความถูกต้อง และไม่ใช้เครื่องวัดความชื้น สิ่งเจือปนในการรับซื้อ จึงดำเนินการตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ตามมาตรา 70 เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 50,000 บาท 

"หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความ  เป็นธรรมในการขายข้าวเปลือก รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิดในการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ"

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง