คลังเร่งเบิกจ่ายงบดันเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโต3.5%

30 สิงหาคม 2560
1,959

"กระทรวงคลัง" เผย 10 เดือนแรกเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,514,229 ล้านบาท เพิ่ม 3.3% ดันเศรษฐกิจครึ่งปีแรกขยายตัว 3.5%

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 60 (ต.ค.59-ก.ค.60) ว่า รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้นจำนวน 2,514,229 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 81,381 ล้านบาท (คิดเป็น 3.3%) ประกอบด้วย รายจ่ายปีปัจจุบันจำนวน 2,329,256 ล้านบาท คิดเป็น 79.7% ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย (2,923,000 ล้านบาท) สูงกว่าชjวงเดียวกันปีที่แล้ว 4.6% และรายจ่ายจากงบประมาณปีก่อนจำนวน 184,973 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 10.2%

สำหรับรายจ่ายปีปัจจุบันจำนวน 2,329,256 ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวน 2,030,032 ล้านบาท (คิดเป็น 86.7% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน 2,340,449 ล้านบาท) สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 4.6% และรายจ่ายลงทุนจำนวน 299,224 ล้านบาท (คิดเป็น 51.4% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน 582,551 ล้านบาท) สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 4.3%

"การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจช่วงครึ่งแรกของปี 60 ที่ขยายตัวได้ถึง 3.5% ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงที่เหลือ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้" นายกฤษฎา กล่าว

ขณะที่รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 1,904,053 ล้านบาท เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยรายได้นำส่งคลังต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 60,214 ล้านบาท (คิดเป็น 3.1%) เนื่องจากปีที่แล้วมีการนำส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 และ 1800 MHz (4G) จำนวน 56,273 ล้านบาท การชำระภาษีการพนันในส่วนของสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 11,982 ล้านบาท และการนำส่งเงินสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนหมุนเวียนจำนวน 10,634 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่รวมรายได้พิเศษดังกล่าว รายได้นำส่งคลังปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนจำนวน 18,675 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
Tags: