SIM - ซื้อเก็งกำไร

29 สิงหาคม 2560 | โดย บล.บัวหลวง
1,727

ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจากงานโครงการดิจิตอลทรังค์เน็ตเวิร์ค

ประเด็นการลงทุน

เราปรับเพิ่มคำแนะนำสำหรับหุ้น SIM จาก “ขาย” ไปเป็น “ซื้อเก็งกำไร” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลักซึ่งจะส่งผลบวกต่อ SIM อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต และปรับราคาเป้าหมายซึ่งอิงอัตราส่วน P/BV ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 0.50 บาท (โดยอิงกับอัตราส่วน P/BV ที่ 2.1 เท่า) ไปเป็น 1.07 บาท (โดยอิงกับอัตราส่วน P/BV ซึ่งทำการปรับปรุงใหม่หลังคำนวณหุ้นเพิ่มทุนที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ที่ 2.9 เท่า และมูลค่าทางบัญชี ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งคำนวณหุ้นใหม่เต็มจำนวนจากการเพิ่มทุน RO และการออกวอร์แรนต์ในอนาคตเข้ามาทั้งหมด) และ เนื่องจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ SIM ในระยะยาวจะเปลี่ยนจากธุรกิจขายเครื่องโทรศัพท์มือถือซึ่งให้มาร์จิ้นที่ต่ำมาก ไปเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้บริการที่มั่นคงซึ่งให้มาร์จิ้นที่สูงกว่ามาก ดังนั้นส่งผลให้เราทำการปรับประมาณการและราคาเป้าหมายของ SIM เพิ่มขึ้น งานโครงการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (ดิจิตอลทรังค์เน็ตเวิร์ค) ซึ่งเซ็นสัญญากับกสท.ไปในเดือนส.ค.ที่ผ่านมาถือว่าเป็นงานโครงการแรกที่จะสร้างรายได้บริการที่มั่นคงให้กับ SIM และคาดว่าจะลดผลขาดทุนสุทธิของ SIM ในอีก 8 ปีข้างหน้า ถ้า SIM สามารถชนะงานโครงการถัดไปซึ่งได้แก่ งานโครงการติดตั้งสถานีฐานบนเสาสัญญาณร่วม (โคทาวเวอร์) ในเดือนก.ย.ที่จะมาถึง เราประเมินว่างานทั้งสองโครงการนี้จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ SIM พลิกกลับจากขาดทุนสุทธิจำนวนมากไปเป็นกำไรสุทธิได้ภายในปี 2563 ดังนั้น เราประเมินว่าอัพไซด์ในระยะเวลาอันใกล้จะมาจากงานโครงการโคทาวเวอร์ที่จะเซ็นสัญญากับกสท.

เซ็นสัญญางานโครงการดิจิตอลทรังค์เน็ตเวิร์คกับกสท.

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทสามารถไอโมบาย จำกัด (มหาชน) หรือ SIM และบริษัทสามารถคอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของ SAMTEL) ได้เข้าลงนามในสัญญาความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทกสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือกสท. เพื่อทำการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมร ะบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System: DTRS) เพื่อให้บริการแก่กสท. กสท.ตกลงที่จะจ่ายค่าบริการให้กับเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมคิดเป็นรายเดือนๆ ละ 500 บาทต่อเครื่อง (หรือต่อผู้ใช้บริการหนึ่งราย) เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมคาดว่าจะทำการติดตั้งสถานีฐานอย่างน้อยจำนวน 1 พันแห่งภายในสองปีแรกหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจและคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในช่วงไตรมาส 1/61 มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดอยู่ที่ 2.37 พันล้านบาท ซึ่งจะครอบคลุมการติดตั้งสถานีฐานจำนวน 1 พันแห่งและการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สัญญางานโครงการดิจิตอลทรังค์เน็ตเวิร์คที่เซ็นสัญญากับกสท.ในครั้งนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ก.ค. 2568

ปรับประมาณการขาดทุนสุทธิปี 2561-68 ลดลงจากเดิม

งานโครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้บริการที่ยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาวให้กับ SIM ในอีก 8 ปีข้างหน้ารวมถึงรายได้ที่จะได้รับเพิ่มเติมจากการขายอุปกรณ์ในอีก 3 ปีข้างหน้า และอัพไซด์ของจำนวนลูกค้าที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากภาคเอกชนซึ่งจะมาจากการที่ SIM เป็นเอ็มวีเอ็นโอให้กับกสท. เราคำนวณรวมงานโครงการดิจิตอลทรังค์เน็ตเวิร์คเข้าไปในประมาณการและราคาเป้าหมายของ SIM ซึ่งอยู่ภายใต้สมมติฐานอย่างอนุรักษ์นิยมของเราที่จำนวนผู้ใช้บริการซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ 5 หมื่นราย ณ สิ้นปี 2561 และ 1.5 แสนราย ณ สิ้นปี 2562 ไปจนถึงปี 2568 (จากจำนวนผู้ใช้งานซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไทย ณ ปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 8.4 แสนราย) ซึ่งยังคงไม่รวมลูกค้าภาคเอกชนที่จะเข้ามาอีกในอนาคต และรายได้บริการเฉลี่ยต่อรายต่อเดือนที่ 500 บาท เราประเมินว่างานโครงการนี้จะสร้างกำไรสุทธิให้กับ SIM จำนวน 39 ล้านบาทในปี 2561 จำนวน 95 ล้านบาทในปี 2562 จำนวน 287 ล้านบาท ในปี 2563 จำนวน 251-260 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2564-67 และจำนวน 153 ล้านบาทในปี 2568 ผลกระทบที่ตามมาได้แก่ เราทำการปรับผลขาดทุนสุทธิของ SIM ลดลงจากเดิม โดยปรับขาดทุนสุทธิลดลง 11% ในปี 2561 ลดลง 27% ในปี 2562 ลดลง 80% ในปี 2563 และลดลง 70% ในช่วง 2564-67


อัพไซด์ระยะสั้นจากงานโครงการโคทาวเวอร์กับกสท.ในเดือนก.ย.2560

เราคาดว่า SIM มีแนวโน้มเซ็นสัญญางานโครงการโคทาวเวอร์กับกสท.ในเดือนก.ย.2560 ซึ่งจะเป็นงานโครงการที่สร้างรายได้บริการที่มั่นคงในระยะยาวให้กับ SIM เป็นโครงการที่สอง โดยบริษัทจะต้องทำการติดตั้งสถานีฐาน 1 พันแห่งให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562 ในเขตเนื้อที่หวงห้ามซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ โดยผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายปัจจุบันจะเป็นลูกค้ารายหลักของงานโครงการนี้ระยะเวลาของสัญญาระหว่าง SIM กับกสท. คาดว่าจะอยู่ที่ 10 ปีซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2570 เราจะทำการปรับประมาณการและราคาเป้าหมายของ SIM อีกครั้งทันทีที่มีการเซ็นสัญญางานโครงการโคทาวเวอร์กับกสท.ในเร็ววันนี้ สมมติฐานโมเดลจำลองของเราบ่งชี้ว่างานโครงการนี้จะสร้างกำไรสุทธิจำนวน 4 ล้านบาทในปี 2561 จำนวน 75 ล้านบาทในปี 2562 จำนวน 128 ล้านบาทในปี 2563 และจำนวน 144-244 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2564-69 เราคาดว่างานโครงการดิจิตอลทรังค์เน็ตเวิร์คและงานโครงการโคทาวเวอร์ทั้งสองโครงการจะสามารถพลิกผลขาดทุนสุทธิของ SIM ให้กลับมามีกำไรสุทธิ 56 ล้านบาทได้ภายในปี 2563

แชร์ข่าว :
เอกสารประกอบ:
Tags: