ตอบไม่ชัด! ปรับที่มา'กสม.'แล้ว องค์กรสากลจะเพิ่มเกรดให้

18 สิงหาคม 2560
901

"มีชัย" ตอบไม่ชัดปรับที่มา "กสม." แล้ว องค์กรสากลจะเพิ่มเกรดให้ ระบุสิ่งที่ถูกท้วง-เป็นปัญหาหมดไปแล้ว พิจารณาเบื้องต้น "กรธ." ไม่ทำความเห็นแย้ง ร่างพ.ร.ป.กสม.

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เชื่อว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะไม่รวบรายชื่อเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยปมข้อกฎหมายในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มาตราว่าด้วยการดำรงตำแหน่งของ กสม. ชุดปัจจุบันที่ กำหนดให้ต้องพ้นจากตำแหน่งและสรรหาใหม่ทั้งหมด แม้จะมีสนช. ที่ลงความเห็นไม่เห็นด้วยก็ตาม ขณะที่เนื้อหาของร่าง พ.ร.ป.กสม. นั้น เบื้องต้น กรธ. ยังไม่ได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการ แต่เท่าที่ดูเนื้อหาไม่มีประเด็นปัญหาที่กรธ. ต้องทำความเห็นแย้งตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนด

ต้องยอมรับให้ กสม. ปัจจุบันต้องพ้นจากตำแหน่ง และต้องสรรหาใหม่ตามกระบวนการที่มีตัวแทนภาคประชาสังคมเข้าร่วมนั้น เพื่อแก้ไขต่อประเด็นที่ กสม. ของไทย ถูกองค์กรสากลลดเกรด และกลายเป็นอุปสรรคที่ กสม. ของไทยที่ไปประชุมที่ต่างประเทศไม่สามารถลงมติ หรือมีสิทธิออกเสียงใดได้ ดังนั้นเชื่อว่า เมื่อร่างกฎหมายปรับเนื้อหาตามที่มีข้อท้วงติงแล้วจะทำให้สถานการณ์ที่ถูกทักท้วงดีขึ้น เพราะเหตุที่เขาท้วงนั้นไม่มีแล้ว นายมีชัย กล่าว
นายมีชัย กล่าวด้วยว่าส่วนกระบวนการสรรหา กสม. ใหม่ตามร่างกฎหมายกำหนดนั้น คาดว่าจะใช้เวลากว่า 200 วันเพราะมีกระบวนการที่ให้ภาคประชาสังคมต้องจดทะเบียน ประกาศกติกา กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาตัวแทนให้มาเป็นกรรมการสรรหา และส่งตัวแทนเข้ารับการสรรหา โดยรายละเอียดเรื่องระยะเวลาสรรหาที่สนช. แก้ไขนั้น กรธ. ไม่ขัดข้อง

แชร์ข่าว :
Tags: