ปชช.53%มองการเมืองขับเคลื่อนทิศทางดีขึ้น

13 สิงหาคม 2560
1,034

กรุงเทพโพล เผยผลสำรวจปชช. 53 % มองการเมืองไทยขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ 45.3 % เชื่อ กรธ. ทำกฎหมายลูกไม่ทันเลือกตั้งยืด

กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ทิศทางการเมืองไทย หลังครบ 1 ปี ประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,217 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 53 เห็นว่า การเมืองไทยขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ หลังจากทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญมาครบ 1 ปี ส่วนร้อยละ 45.3 เห็นว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ไม่น่าจะจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมายลูกเสร็จทันตามกรอบ อาจทำให้ต้องขยายระยะเวลาการเลือกตั้งออกไป ขณะที่ผลสำรวจถึงร้อยละ 95.9 ประชาชนพร้อมออกไปใช้สิทธิ์แน่นอนหากมีการเลือกตั้ง และมีประชาชน ระบุว่า จะออกไปใช้สิทธิ์แน่นอน มีเพียงร้อยละ 0.8 เท่านั้น

แชร์ข่าว :
Tags: