ปชช.ไม่เห็นด้วยยกเลิกผู้สมัครพรรคเดียวเบอร์เดียว

12 สิงหาคม 2560
826

"สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจปชช.ไม่เห็นด้วยยกเลิกผู้สมัครพรรคเดียวเบอร์เดียว เหตุสร้างภาระ-ได้ไม่คุ้มเสีย เชื่อ ป้องทุจริตไม่ได้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว" โดยสวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,119 คน ระหว่างวันที่ 8-11 ส.ค. 2560 สรุปผลได้ดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร กับ กรณีที่ กรธ. จะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว
อันดับ 1 ควรรับฟังความเห็นทั้งประชาชนและนักการเมือง 60.86%
อันดับ 2 ไม่ว่าจะเลือกตั้งแบบไหนก็มีทั้งข้อดี-ข้อเสีย ที่แตกต่างกัน 58.27%
อันดับ 3 อยู่ในขั้นตอนการเสนอร่างฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 50.04%
อันดับ 4 ยังไม่รู้รายละเอียดที่ชัดเจน ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูปแบบใด 48.88%
อันดับ 5 เป็นแนวทางใหม่ ๆ อาจทำให้การเลือกตั้งดีขึ้น 43.14%

2. “ข้อดี-ข้อเสีย” ของการใช้เบอร์เดียวกันของพรรคเดียวกันทั้งประเทศ
ข้อดี อันดับ 1 จดจำง่าย เข้าใจง่าย 74.80%
อันดับ 2 เป็นวิธีที่ใช้มานาน ประชาชนคุ้นเคย 64.97%
อันดับ 3 พรรคการเมืองหาเสียงง่าย 63.99%

ข้อเสีย อันดับ 1 เกิดการทุจริต ซื้อเสียงได้ง่าย 73.28%
อันดับ 2 คนเลือกพรรคมากกว่าตัวบุคคล 68.54%
อันดับ 3 คนจำแต่ตัวเลข ไม่สนใจนโยบาย 54.60%

3. การยกเลิกระบบผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว (แบบเดิม) จะช่วยให้การเลือกตั้งดีขึ้นหรือแย่ลง
อันดับ 1 เหมือนเดิม 45.93% เพราะ ไม่ว่าแบบใดก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้ ถูกผูกขาดด้วย 2 พรรคใหญ่ ได้นักการเมืองหน้าเดิม พรรคเดิม ฯลฯ
อันดับ 2 แย่ลง 32.80% เพราะ ประชาชนสับสน สร้างความวุ่นวายให้กับการเลือกตั้ง เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ฯลฯ
อันดับ 3 ดีขึ้น 21.27% เพราะ ช่วยป้องกันการซื้อเสียง ประชาชนใส่ใจในการเลือกตัวผู้สมัครมากขึ้น เป็นทางเลือกใหม่ ฯลฯ

4. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว
อันดับ 1 ไม่เห็นด้วย 41.91% เพราะ ยุ่งยาก เกิดความสับสน สร้างภาระให้ประชาชน ได้ไม่คุ้มเสีย ไม่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 33.51% เพราะ ยังไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นเพียงกระแสข่าว รอการเลือกตั้ง ฯลฯ
อันดับ 3 เห็นด้วย 24.58% เพราะ ช่วยป้องกันการทุ่มซื้อเสียงได้ ทำให้ประชาชนต้องพิจารณาผู้สมัครให้มากขึ้น เลือกคนดีอย่างแท้จริง ฯลฯ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง