BEM - ซื้อ

11 สิงหาคม 2560 | โดย บล.บัวหลวง
2,062

ผลประกอบการไตรมาส 2/60 เป็นไปตามคาด ช่วงไฮซีซั่นจะหนุนการเติบโตในไตรมาส 3/60

เป็นไปตามที่คาด

BEM รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/60 ที่ 723 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% YoY และ 3% QoQ กำไรหลักอยู่ที่ 723 ล้านบาทเช่นกัน เพิ่มขึ้น 1% YoY และ 3% QoQ ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาด แต่สูงกว่าที่ตลาดคาด 9%

ประเด็นหลักผลประกอบการ

ค่าใช้จ่ายพิเศษที่บันทึกในไตรมาส 2/59 เป็นเหตุผลหลักที่ส่งผลให้กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น YoY ปัจจัยที่หนุนให้กำไรหลักเติบโต ได้แก่ 1) ปริมาณจราจรบนทางด่วนเฉลี่ยรวมต่อวัน (BECL+NECL) เพิ่มขึ้น 5% YoY (ลดลง 2% QoQ) มาอยุ่ที่ 1.19 ล้านเที่ยว, 2) ค่าผ่านทางด่วนเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น 7% YoY และ 2% QoQ มาอยุ่ที่ 22.6 บาทต่อเที่ยว,
3) ปริมาณผู้ใช้บริการ MRT เฉลี่ยรวมต่อวันปรับเพิ่มขึ้น 9% YoY (ลดลง 3% QoQ) มาอยู่ที่ 280,957 เที่ยว, 4) ส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทร่วมปรับตัวเพิ่มขึ้น 30% QoQ มาอยู่ที่ 94 ล้านบาท และ 5) สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 7.7% จาก 8.3% ในไตรมาส 2/59

แนวโน้ม

เราคาดกำไรหลักไตรมาส 3/60 ของ BEM จะขยายตัวทั้ง YoY และ QoQ ซึ่งได้แรงหนุนจากปริมาณจราจรบนที่เพิ่มขึ้น YoY จากทั้งทางด่วน และ MRT, การรับรู้รายได้จากรถไฟฟ้าสายสีม่วงและทางด่วนเส้นใหม่ (ซึ่งเปิดให้บริการในเดือน ส.ค. 2559) และการใช้บริการทางด่วนและ MRT ในช่วงไฮซีซั่น จากข้อมูลในอดีตพบว่าปริมาณจราจรเฉลี่ยรวมต่อ
วันสำหรับการใช้ทางด่วนและ MRT โดยปกติจะปรับเพิ่มขึ้น 3% และ 9% QoQ ตามลำดับในไตรมาสที่ 3

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

เราปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2560 ลง 14% มาอยู่ที่ 3,036 ล้านบาท เพื่อสะท้อนสมมติฐานต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 7% ดังนั้นเรา จึงปรับลดราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2560 ด้วยวิธี SOTP มาอยู่ที่ 8.20 บาท (จาก 8.50 บาท)

คำแนะนำ

จากการคาดการณ์การเติบโตของกำไรหลักไตรมาส 3/60 กอปรกับอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของกำไรหลักของ BEM ที่ 39% ในระหว่างปี 2560-2562 ซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้ประกอบการขนส่งภาคพื้นดินของไทยและสูงกว่ากอัตรากการเติบโตของกำ ไรโดยรวมของตลาดที่ 7% ในช่วงเวลาเดียวกัน น่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้
นอกจากนี้โอกาสในการปรับเพิ่มประมาณการกำไรระยะยาวจากสิทธิในการดำเนินงานรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีม่วงและสีน้ำเงินและธุรกิจพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับระบบขนส่งมวลชนเส้นทางใหม่ ปัจจุบัน BEM ซื้อขายอยุ่ที่ PEG ปี 2560 ที่ 0.9 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคที่ 2.0 เท่า

แชร์ข่าว :
เอกสารประกอบ:
Tags: