'สบน.'แจงยอดหนี้สาธารณะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

11 สิงหาคม 2560
3,497

"สบน." แจงยอดหนี้สาธารณะเดือน มิ.ย. ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ยืนยันนับรวมภาระขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวไว้แล้ว

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวถึงข้อมูลหนี้สาธารณะเดือน มิ.ย.60 ที่ลดลงมาก และถูกตั้งข้อสังเกตว่าได้นับรวมภาระขาดทุนของรัฐวิสาหกิจต่างๆ และภาระความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวด้วยหรือไม่นั้นว่า หนี้สาธารณะ ณ เดือนมิถุนายน 2560 อยู่ที่ 6.18 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 41.54% ของ GDP ซึ่งลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1.62 แสนล้านบาท โดยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจากการการชำระคืนหนี้เงินกู้ล่วงหน้าของพันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) ที่ครบกำหนดในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 จำนวน 120,450 ล้านบาท

สำหรับการกู้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อใช้ดำเนินการโครงการรับจำนำข้าว ได้ถูกนับรวมเป็นหนี้สาธารณะในส่วนหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ทั้งหมดแล้ว ดังนั้นจึงครอบคลุมถึงภาระขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว

สำหรับภาระขาดทุนของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลและปรากฏในงบทางการเงินของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีกลไกในการติดตามและประเมินความเสี่ยงทางการคลังของรัฐวิสาหกิจอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เผยแพร่ให้สาธารณะชนรับทราบ

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง