'สมชัย' ชี้บัตรลต.ใบเดียวโกงง่าย สงสารกกต.ชุดใหม่งานหนักแน่

11 สิงหาคม 2560
2,873

"กกต.สมชัย" เชื่อบัตรเลือกตั้งใบเดียว สบช่องคนโกงการเลือกตั้ง เหตุศักยภาพโรงพิมพ์ตจว.ไม่เอื้อ บอกสงสารกกต.ชุดใหม่งานหนักแน่

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง กล่าวถึงกรณีร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่กรธ.เห็นควรให้มีบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว ว่า บัตรเลือกตั้งในอนาคต ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และป้องกันการโกงได้อย่างไรนั้น เพราะการกำหนดให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว โดยเอาคะแนนของผู้สมัครรายเขต มาคำนวณ ส.ส.ของพรรคที่ควรจะได้ทั้งประเทศแล้วนำมาจัดสรรปันส่วนให้แก่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ที่เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสม) แสดงให้เห็นว่า บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบ มีสองคุณค่า คือ เลือกคน (ส.ส.เขต) และ เลือกพรรค (นำไปจัดสรรจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ) องค์ประกอบของบัตร จึงจำเป็นต้องมี 1) หมายเลขผู้สมัคร และ2) สัญญลักษณ์ และ ชื่อพรรค ไม่สามารถมีหมายเลขแต่เพียงอย่างเดียวได้ จะขัดกับเจตนาในการให้บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบเพื่อเลือกคนและพรรค

นายสมชัย กล่าวต่อว่า เมื่อบัตรเลือกตั้งต้องมีหมายเลข สัญญลักษณ์และชื่อพรรค การให้มีหมายเลขผู้สมัครที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขต จึงทำให้ต้องมีบัตรเลือกตั้งถึง 350 แบบ ตามจำนวนเขตเลือกตั้ง การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 350 แบบ กกต.ไม่สามารถดำเนินการจัดพิมพ์ที่ส่วนกลางได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา ดังนั้น วิธีการที่ต้องดำเนินการ คือ การกระจายอำนาจให้ แต่ละจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งแปลว่า กกต.กลางต้องกำหนดรูปแบบบัตร คุณลักษณะของบัตรที่สามารถป้องกันการทุจริตในระดับที่ศักยภาพของโรงพิมพ์ในระดับจังหวัดสามารถดำเนินการได้ และใช้กลไกของ สนง.กกต.จังหวัด เป็นผู้ดูแลควบคุม ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกโรงพิมพ์ การป้องกันการทุจริตในระหว่างการพิมพ์ ไปจนถึงการแจกจ่าย รวมถึงการหามาตรการป้องกันทุจริตจากบัตรปลอม เนื่องจากระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้ในการพิมพ์บัตรในระดับจังหวัดนั้นอาจต่ำกว่าโรงพิมพ์ใหญ่ในส่วนกลาง

"โอกาสที่การเลือกตั้งจะเป็นไปโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม ย่อมมีมากกว่าการจัดพิมพ์แบบเดียวในส่วนกลางแล้วค่อยแจกจ่ายให้แก่จังหวัดตามวิธีการที่ กกต.ใช้มาในอดีตโดยตลอด ที่เขียนมาทั้งหมด หมายความว่า หากกฎหมายเขียนให้ต้องทำ กกต.ก็พร้อมรับไปดำเนินการ. แต่ถามว่า ทำแล้วเกิดประโยชน์ หรือ ทำแล้ววุ่นวาย สงสาร กกต.ใหม่ 7 คนในอนาคต" นายสมชัย กล่าว

แชร์ข่าว :
Tags: