กรุ๊ปเอ็มสรุปเทรนด์ตลาดดิจิทัลปี60

10 สิงหาคม 2560
3,075

กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) จัดทำ Thailand Digital Playbook 2017/2018 หนังสือภาพรวมการตลาดดิจิทัลประจำปี 2560

Thailand Digital Playbook 2017/2018 จัดทำโดย กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) บริษัทที่ปรึกษาและวางแผนการซื้อสื่อชั้นนำของโลก นำเสนอภาพรวมของพฤติกรรมผู้บริโภคในสื่อออนไลน์ของประเทศไทย เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงข้อมูลการตลาดเชิงลึก เทรนด์ ข้อมูลเศรษฐศาสตร์เชิงมหภาพ ซึ่งรวบรวมและประมวลผลจากการวิจัยของกรุ๊ปเอ็ม รวมถึงงานวิจัยของบริษัทพันธมิตรต่างๆ ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

Digital Ad Spending & Growth (ภาพรวมการตลาดสื่อดิจิทัลของประเทศไทย)

งบประมาณโฆษณาดิจิทัลที่เพิ่มตัวสูงขึ้นถึง 17% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน 3 หมวดหลักได้แก่ หมวดการสื่อสาร หมวดเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ และหมวดผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ที่มีมูลค่างบโฆษณาดิจิทัลรวมกว่า 9,400 ล้านบาท ทั้งนี้ มีการประมาณการว่าภาพรวมของตลาดสื่อดิจิทัลจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีก 24% ในปี 2561

The Mobile Era is Here (ยุคแห่งสมาร์ทโฟน = ยุคทองของความไว)

การเข้ามาของสมาร์ทโฟนที่เพิ่มโอกาสการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่หันเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มกว่า 1,040% และยังได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความคาดหวังที่จะได้รับความสะดวกสบายจากบริการต่างๆ ในแบบเรียลไทม์ ทำให้นักการตลาดต้องคำนึงถึงการออกสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการนี้

Consumer Behavior in the Digital Age (เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล)

ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับสื่อที่มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายสำหรับนักการตลาดที่จะวางแผนการสื่อสารให้ตรงกับความชื่นชอบ และความคาดหวังของผู้บริโภคในสื่อประเภทต่างๆ ผ่านองค์ความรู้รวมไปถึงข้อมูลการใช้งานของผู้บริโภคที่ถูกต้อง จะทำให้แบรนด์สามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Virtual Currency (รูปแบบการใช้เงินที่เปลี่ยนไปของคนไทย)

บริการทางการเงินในระบบดิจิทัลไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้บริโภคอีกต่อไป ข้อมูลในบทนี้กล่าวถึงกลุ่มผู้บริโภค 4 ประเภทที่มีพฤติกรรมที่ต่างกันออกไปในการใช้เงินเพื่อเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางระบบดิจิทัลที่มีจำนวนผู้ใช้กว่า 18 ล้านคน

The Golden Age of Millennial (ก้าวทันคนยุคดิจิทัลอย่างเข้าใจ)

ในความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค นอกจากความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพแล้วนักการตลาดยังต้องคำนึงถึงการออกแบบภาพรวมของการสร้างประสบการณ์ที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยาก ความพร้อมของข้อมูลที่จะถูกเสริชเพื่อเปรียบเทียบ และสามารถตอบสนองความต้องการแบบทันท่วงทีอีกด้วย

แชร์ข่าว :
Tags: