สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร

9 สิงหาคม 2560 | โดย ทีมข่าวศิลปวัฒนธรรม NOW 26
2,438

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยและทรงพระเมตตาสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โค-กระบือที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการนำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โค-กระบือที่ประสบอุทกภัยจากพายุเซินกา ในพื้นที่รวม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม น้ำหนักรวม 4,000 กิโลกรัม และจังหวัดอุบลราชธานี น้ำหนักรวม 12,000 กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์โค-กระบือในครั้งนี้ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

6517650421837

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คอลัมน์อื่นๆ