พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัยจ.กาฬสินธุ์

3 สิงหาคม 2560 | โดย ทีมข่าวศิลปวัฒนธรรม NOW 26
3,967

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส”และ“เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจากถูกน้ำท่วมฉับพลัน

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดตั้งศูนย์อำนวยการ “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและจิตอาสา ” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอนาคู และอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

     วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน“ตาลัส”และ“เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์
ในอำเภอนาคู รวมพื้นที่ความเสียหาย ๕ ตำบล ๕๒ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน ๑,๑๖๔ ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

6486904757811

6486905050666

6486904793128

     ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน“ตาลัส”และ“เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในอำเภอท่าคันโท ที่ได้รับเดือดร้อนและความเสียหายจากการอุทกภัยในครั้งนี้ รวมพื้นที่ความเสียหาย ๔ ตำบล ๑๘ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน ๒๕๙ ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

แชร์ข่าว :
Tags: