สรรหาอธิการบดี มนพ. ส่อวุ่น หวั่น1ใน10ชื่อขาดคุณสมบัติ?

29 กรกฎาคม 2560 | โดย มฤคมาศ 7
15,625

จับตา! สรรหาอธิการบดี มนพ. ส่อวุ่น หวั่น1ใน10ชื่อขาดคุณสมบัติ?

ภายหลังการลาออกของ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ จากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) เมื่อเดือนกลางเมษายน 2560 ตามด้วย 4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประกาศลาออกจากตำแหน่ง ประกอบด้วย 1. นายกฤช ฟอลเล็ต 2. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย 3. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา และ 4. นายภักค์พงศ์ สุนทรโชติภัทร์

ซึ่งถือเป็นแรงกดดันไปยัง ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม จนกลายเป็นประเด็นที่น่าจับตาว่าจะถูก "ม.44" เข้าไปจัดการปัญหาภายในหรือไม่มาแล้ว

ล่าสุด การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) ซึ่งมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2560 โดยผู้สมัครด้วยตนเอง 1) ดร.พิทูล อภัยโส, 2) ผศ.ดร.อรรถ นันทจักร์, 3) ดร.มนูญ ศิวารมย์, 4) รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง, 5) ศ.ดร.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และ 6) รศ.ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์

ส่วนรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนราชการของมหาวิทยาลัยนครพนมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 23 หน่วยงาน มี 9 หน่วยงานไม่เสนอชื่อ , 11 หน่วยงาน เสนอชื่อ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก , 2 หน่วยงาน เสนอชื่อ รศ.ดร.จำนง วงษ์ชาชม , ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ และ 1 หน่วยงาน เสนอชื่อ ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี , รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง

สรุปมีรายชื่อเข้าสรรหาทั้งหมด 10 คน และถ้าเปรียบเทียบจากการสรรหารอบที่ได้ รศ.ดร.ประวิต มาเป็นอธิการบดีนั้น มีรายเดิมเข้าชิงตำแหน่งอีกรอบ 4 ราย คือ รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง, ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก, รศ.ดร.จำนง วงศ์ชาชม และ ผศ.ดร.อรรถ นันทจักร์

ดูเหมือนว่า ที่น่าจับตาอยู่ในขณะนี้ มี 3 ชื่อ คือ 1. ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาการแทนอธิการบดี มนพ., 2. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก เลขานุการสภา มนพ. และ 3. ผศ.ดร.อรรถ นันทจักร์ อดีตรองอธิการบดี มนพ. และอดีตผู้ช่วยอธิการบดี มมส ดูแลวิทยาเขตนครพนม

แน่นอนว่า ผศ.ดร.สังคม ถือเป็นทีมบริหารเดิมของศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ตั้งแต่สมัยเป็นอธิการบดี มมส ขณะที่ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ มีบทบาทสมัยเป็นประธานสภาคณาจารย์ มมส ส่วน ผศ.ดร.อรรถ ถือเป็นผู้บริหารยุคแรกๆ ที่มมสเข้ามาในพื้นที่นครพนม และมีคนในพื้นที่สนับสนุน

และสิ่งที่เหมือนกันคือทั้ง 3 ท่าน เป็น "อาจารย์" ของ มมส มาก่อน ก็เหมือน "คนกันเอง" ลงสนามแข่งขัน ที่มีชื่อ "ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช" นั่งเป็นนายกสภา มนพ.

ต้องวัดใจว่า สภา มนพ. ที่มี 15 คน ประกอบด้วย ศ.พิเศษดร.ภาวิช เป็นนายกฯ, ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ อุปนายก, และกรรมการ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์, ทรงยศ โรจนวีระ, ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร, เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ, ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์, รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล, ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก, ดร.ธีรัตม์ พิริยะพลิน, กานต์ แก้วมาตย์, ศรีสุข แสนยอดคำ, กาญจน์ กันปัญญา, ปรัชญา ธงพานิช และ ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ

ทว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า มีเอกสารอีกส่วนที่ชาวนครพนมหรือองค์กรอิสระ ในจังหวัดนครพนม เสนอชื่อเข้ามาให้คณะกรรมการสรรหาด้วยหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีการนำมาพูดถึงว่าเป็นเอกสารอย่างไร จะถูกหรือผิดก็ต้องนำมาเสนอหรือไม่ ส่อเจตนาที่ต้องการปิดบังหรือไม่ ส่วนกรณีของคนที่ถูกเสนอชื่อ หากปรากฏว่ามีคดีในศาล ต้องถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่

นี่เป็นคำถามที่อยากให้ "ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร" ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงก่อนที่ข้อสังเกตดังกล่าวจะกลายเป็น "ความสงสัย" ถึงความโปร่งใสก็เป็นได้!?

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง