ร.10 พระราชทานอาหารแก่ผู้สูงอายุบ้านบางแค

25 กรกฎาคม 2560 | โดย ทีมข่าวศิลปวัฒนธรรม NOW 26
6,743

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (๒๕ กค) เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ นำอาหารพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อมอบความสุขแก่ผู้สูงอายุ และร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ในบริเวณสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒ ด้วย 

6441206406977

ในวันเดียวกันนี้ ที่อาคารอเนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ ราชวิถี ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต โดยมีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มาให้บริการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

6441211331517

6441212629770

แชร์ข่าว :
Tags: