โปรดเกล้าฯ ให้จัดกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงร.9

25 กรกฎาคม 2560 | โดย ทีมข่าวศิลปวัฒนธรรม NOW 26
3,113

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารถนาให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี ในการทำความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วานนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต โดยมี คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มาให้บริการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวาย พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

6436977938052

6436977995147

ในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ นำอาหารพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธและไปมอบแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ จำนวนรวม ๑,๑๒๐ ชุด  อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยราชการในพระองค์ ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่และปรับภูมิทัศน์โดยรอบสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

6436978194406

6436977906625

แชร์ข่าว :
Tags: