ส่อง4กลยุทธ์โรงแรม-ท่องเที่ยวลุยโลว์ซีซั่น

17 กรกฎาคม 2560
4,973

วิทยาลัยดุสิตธานี เผยโลว์ซีซั่นปีนี้ “อุตฯโรงแรมและท่องเที่ยว” แข่งบนโลกโซเชียลดุเดือด พร้อมเผย 4 กลยุทธ์การตลาดเพิ่มยอดบุ๊กกิ้ง

วัชรากร มยุรี อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดตามกระแสโลก และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ที่แต่เดิมมุ่งเน้นการนำเสนอแบบรูปแบบเดิม (Traditional Publicity) เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร

แต่ปัจจุบันการทำการตลาดแบบสร้างคอนเทนท์ (Content Marketing) เป็นกลวิธีที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสะท้อนผลกลับมาเป็นรายได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในช่วงปัจจุบัน ที่เป็นช่วงฤดูโลว์ซีซั่นของการท่องเที่ยวในประเทศไทย การทำการตลาดคอนเทนท์มีความดุเดือดและแข่งขันกันสูงมากบนโลกออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ที่ต่างมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ถึงโปรโมชั่นต่างๆ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งสายการบิน โรงแรมที่พัก แพ็คเกจท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม หัวใจหลักของการตลาดแบบสร้างคอนเทนท์นั้น คือความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้ประกอบการต้องคิดหาการนำเสนอที่แปลกใหม่ และเป็นที่สนใจของผู้บริโภค เช่น การนำเสนอภาพเมนูอาหารจานเด็ดของที่พัก ที่มีการนำเสนอถึงวิธีการคัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นและนำเสนอวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ผ่านอาหาร รวมไปถึงการนำเสนอห้องพักผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดต่างๆ จะเป็นตัวช่วยในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ ต้องมีการบริหารจัดการกลยุทธ์ของที่พักในช่วงฤดูโลว์ซีซั่น โดยสามารถสรุปเป็น 4 ข้อ ดังนี้

1.จับเทรนด์ ตามกระแสโลกให้ทัน ศึกษาแนวโน้มความนิยมของกลุ่มลูกค้า พิจารณาคู่แข่ง และจัดทำแผนกลยุทธ์ของตนเอง โดยพิจารณาถึงการแบ่งส่วนของตลาด (Segmentation) และการกำหนดเป้าหมาย (Targeting) ในช่วงของฤดูโลว์ซีซั่น รวมไปถึงการกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) เพื่อดึงศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ

2.เก็บข้อมูลสม่ำเสมอ ทำการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ อาทิ การขาย อัตราการใช้วัตถุดิบ วัตถุดิบคงเหลือ รวมถึงข้อมูลจากกลุ่มลูกค้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ แผนการตลาดในช่วงโลว์ซีซั่นในปีถัดไป

3.จับมือกับธุรกิจท้องถิ่น จัดโปรโมชั่นร่วมกับการท่องเที่ยว และธุรกิจต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อนำเสนอแพ็คเกจกิจกรรมที่น่าสนใจกว่าการขายที่พักเพียงอย่างเดียว เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร

4.สะสมยอดจองล่วงหน้า วางแผนในการเก็บเกี่ยวยอดจองล่วงหน้าก่อนช่วงโลว์ซีซั่น โดยหากธุรกิจมีศักยภาพในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวปริมาณมาก อาจพิจารณาในการขายแบบกรุ๊ปทัวร์ เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางเป็นกลุ่ม จัดงานจัดเลี้ยง รองรับการประชุมและสัมมนา ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะอยู่ในช่วงฤดูโลว์ซีซั่นของการท่องเที่ยวประเทศไทย แต่การท่องเที่ยวประเทศไทยก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวระยะใกล้จากภูมิภาคเอเชีย อาทิ จีน อินเดีย และประเทศภายในสมาชิกอาเซียน ซึ่งยังทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักเข้าประเทศ

โดยล่าสุดในปี 2559 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจไทยได้เป็นสัดส่วนถึง 17% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือคิดเป็นมูลค่า 2.51 ล้านล้านบาท เติบโตกว่าปีที่ผ่านมา 11% (ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

แชร์ข่าว :
Tags: