‘โดรน’เทคโนฯในมือทีมกรุ๊ป

14 กรกฎาคม 2560 | โดย สาลินีย์ ทับพิลา
4,603

เทคโนโลยีโดรนสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์และแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองบุนเหนือ แขวงพงสาลี สปป.ลาว เมืองทำเลยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับประเทศจีน เมียนมา เวียดนามและไทย มีศักยภาพพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าการเกษตรของประเทศ

นี่คือหนึ่งในบริการการสำรวจและศึกษาข้อมูลภูมิประเทศของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ “ทีมกรุ๊ป” ที่นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับใช้มาประโยชน์เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ได้มากขึ้นและได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของข้อมูลที่ได้มีทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้หลากหลาย ทั้งยังคุ้มค่าทั้งด้านเวลาและงบประมาณในการลงทุน

บิ๊กดาต้าเพื่อไทยแลนด์4.0

นายสมพัสตร์ สุวพิศ ผู้อำนวยการ Drone Based Services ทีมกรุ๊ป กล่าวว่า โดรนเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในงานการพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งเรื่องของการสำรวจ ตรวจสอบ เฝ้าระวังรวมถึงทำดาต้าเบสระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่พัฒนาให้คุณภาพและประสิทธิภาพ มีความแม่นยำขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทีมกรุ๊ปประยุกต์ใช้งานโดรนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การสำรวจเชิงโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนน สะพาน ฯลฯ นำข้อมูลมาทำ Point Cloud เพื่อออกแบบได้เสมือนพื้นที่จริง, การเฝ้าระวังแหล่งน้ำโดยสามารถใช้วิศวกรแหล่งน้ำและผู้เชี่ยวชาญสหสาขามาคำนวณและสร้างแบบจำลองผลกระทบ เช่น น้ำท่วม เป็นต้น, ด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น การจำลองวิวจากมุมสูงของอาคารสูงต่างๆ รวมถึงด้านการเกษตรที่สามารถตรวจสอบพื้นที่ขาดน้ำ ขาดปุ๋ย หรือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอีกด้วย

“งานด้านวิศวกรรมหรือการออกแบบนั้น ข้อมูลต่างๆ ต้องการความแม่นยำสูง ซึ่งโดรนสามารถเก็บรายละเอียดในลักษณะข้อมูลดิจิทัลและเป็น 3 มิติ ซึ่งเมื่อเทียบกับวิธีการดั้งเดิม ขณะที่มีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกัน แต่ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดมากกว่า” นายสมพัสตร์ กล่าว

ยกตัวอย่างการทำงานใน สปป.ลาว ทางทีมกรุ๊ปเข้าไปดูแลเรื่องของผังเมือง การออกแบบทางด่วน ไฮโดรพาวเวอร์ หรือในประเทศติมอร์-เลสเต ที่ใช้โดรนเป็นตัวช่วยการออกแบบสปอร์ตคอมเพล็กซ์ เพื่อสำรวจพื้นที่โดยรอบว่าต้องถมดินแค่ไหน ความหนาแน่นของดินเป็นอย่างไร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นปัญหาของการใช้โดรนในแง่การพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐานนั้น ไม่ใช่มาจากเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของปัจจัยแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ที่ดินส่วนบุคคลที่อาจเกิดปัญหาหากชุมชนรอบข้างไม่เห็นด้วย หรือความปลอดภัยเชิงการบิน เช่น พื้นที่รัศมี 7 กิโลเมตรรอบสนามบินเป็นเขตห้ามทำการบินด้วยโดรนเด็ดขาด

นวัตกรรมเสริมศักยภาพ

ทีมกรุ๊ป (TEAM GROUP) เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาแบบบูรณาการ ทั้งงานด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม คมนาคมและโลจิสติกส์ แหล่งน้ำ พลังงาน การบริหารจัดการ และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการให้บริการด้านนวัตกรรม

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป กล่าวว่า โดรนนับเป็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่ปฏิเสธไม่ได้ การแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ตัวอุปกรณ์ แต่เป็นผลลัพธ์ที่แม่นยำและได้มาตรฐานมากกว่า สำหรับทีมกรุ๊ปแล้วนอกเหนือจากการทำงานอย่างมีศักยภาพแล้ว ข้อมูลต่างๆ จากโดรนจะเป็นบิ๊กดาต้าที่จะเป็นประโยชน์ให้นำไปต่อยอดได้ โดยเฉพาะประโยชน์ต่อภาครัฐและประเทศในอนาคต ทั้งในเชิงโครงสร้างพื้นฐานและการเกษตร

จุดเด่นของทีมกรุ๊ปในการบริการที่เกี่ยวกับโดรนคือ ได้ทำวิจัยเก็บข้อมูลการใช้โดรนมากว่า 20 ปี มีทีมวิจัยที่เก็บรายละเอียดและออกแบบเคสต่างๆ เพื่อวางรูปแบบและสถานการณ์ที่เหมาะสมในการใช้โดรนเพื่องานลักษณะต่างๆ ให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และได้ผลที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด

“เราก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต พร้อมกับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทุกภาคส่วนทั้งประชาชนและผู้ประกอบการต่างให้ความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเสริมศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนขึ้น ต้องการเทคโนโลยีที่จะทำให้การทำงานมีความถูกต้อง แม่นยำและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด” นายชวลิต กล่าว

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: