‘วิศวฯม.เกษตร’ชู‘คลาวด์’แรงขับการศึกษายุค4.0

10 กรกฎาคม 2560
5,346

ในแวดวงการศึกษาเทคโนโลยีไอทีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาไม่ต่างกับในอุตสาหกรรมอื่นๆ

เขมะฑัต วิภาตะวนิช รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน” แสดงทัศนะว่า หัวใจของยุค 4.0 คือการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเบื้องหลังการให้บริการ ระบบการทำงาน การบริหารจัดการต่างๆ ล้วนเกี่ยวเนื่องกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ดีมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนในหลายมิติ เบื้องต้นที่จำเป็น ประกอบด้วยระบบเครือข่ายซึ่งรวมถึงโครงข่ายไร้สาย เพื่อรองรับการใช้งานดีไวซ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะบนโมบาย พีซี สอดคล้องไปกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่เป็น“ดิจิทัล เนทีฟ”

นอกจากนี้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างคลาวด์ เวอร์ชวลไรเซชั่น ไปช่วยยกระดับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ งานวิจัย

“การนำไอทีมาใช้ในภาคการศึกษานับวันจะขยายวงกว้างมากขึ้น แนวโน้มเทคโนโลยีที่มาแรงหนีไม่พ้นคลาวด์ ที่เอื้อให้ระบบงานมีความอัจฉริยะ อัตโนมัติ เอื้อประโยชน์ให้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้แบบโมบิลิตี้”

เน้นตอบโจทย์ผู้ใช้

ที่ผ่านมาแนวทางการทำงานทุกโครงการ ให้ความสำคัญกับความต้องการการใช้งานของบุคลากร ทั้งนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และที่เกี่ยวข้อง ความท้าทายคือทำอย่างไรให้แต่ละภาควิชาหรือแต่ละหน่วยงานให้ความไว้วางใจระบบไอทีและระบบเครือข่าย

โดยยุทธศาสตร์ ของคณะฯ วางตำแหน่งเป็น“ผู้ให้บริการ”ภายใต้แนวทาง “แอส อะ เซอร์วิส” ซึ่งต้องตอบสนองการใช้งานจริง เชื่อว่าด้วยแนวทางดังกล่าวทำให้ สามารถลดค่าใช้จ่ายการซื้ออุปกรณ์ไอที ไม่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกเพื่อดูแลระบบ สามารถสร้างเวอร์ชวลแมทชีนสำหรับใช้งานได้อย่างไม่จำกัด ทั้งส่งเสริมการทำวิจัยได้มากขึ้น

นอกจากนี้ด้านการใช้งานแพลตฟอร์ม ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ตอบสนองการใช้งานได้ดีขึ้น ส่วนด้านซอฟต์แวร์ ช่วยให้ทุกภาควิชาใช้แอพพลิเคชั่นส่วนกลางเช่น ระบบจัดเก็บลงทะเบียนและติดตามครุภัณฑ์ทำงานได้ราบรื่น เอื้อทั้งบนโทรศัพท์มือถือและพีซี ขณะเดียวกันเพิ่มความสะดวก มีความคล่องตัวมากขึ้น

ปัจจุบันรับผิดชอบดูแลระบบทั้งหมด 17 อาคาร มีจำนวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ต้องให้บริการประมาณ 6,000 คน ซึ่งต้องการระบบงานหลายอย่าง เช่น สารบรรณ ทรัพยากรบุคคล จองห้องเรียนเป็นต้น ทั้งต้องจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ สำคัญปลอดภัยจากภัยไซเบอร์

เริ่มตั้งแต่นโยบาย

พร้อมกันนี้การขับเคลื่อนจำต้องลงลึกถึงระดับนโยบาย มีการรณรงค์ให้ใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ มีแนวทางการบริหารจัดการด้านซิเคียวริตี้ที่เป็นระบบ ทุกดีไวซ์ที่นำมาเชื่อมต่อกับเครือข่ายต้องถูกตรวจสอบ ได้รับอนุญาตก่อน ทั้งมีการจำกัดการเข้าถึง การใช้งาน อีกด้านหนึ่งมีการอัพเดทระบบอยู่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันภัยคุมคามหรือแฮกเกอร์จากภายนอก

แต่ละปีคณะได้รับงบประมาณการลงทุนด้านไอทีประมาณ 8 ล้านบาท หลักๆ ใช้สำหรับการดูแลรักษาระบบ การซื้อซอฟต์แวร์ บางช่วงเวลาจะมีการลงทุนเซิร์ฟเวอร์เพิ่ม และทุก 5 ปี จะเป็นรอบของการเป็นพีซีใหม่

สำหรับปัญหาและอุปสรรค ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ความผิดพลาดการใช้งาน และความเสี่ยงภัยไซเบอร์ที่มาจากคน ด้านงบลงทุนที่ค่อนข้างจำกัดทำให้การตัดสินลงทุนต้องพิจารณาถึงโอกาส ความเป็นไปได้ ทั้งมีการขอความร่วมมือ ขอราคาพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษากับทางบริษัทผู้ผลิต ผู้ให้บริการ

“ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่าน ทว่าเมื่อใช้งานไปได้ระยะหนึ่งจะเห็นได้ชัดว่าเพิ่มความสะดวก ความเร็ว แบ่งเบาภาระ ด้านผู้ดูแลระบบไอทีทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น อีกข้อดีเทคโนโลยีทำให้การปฏิสัมพันธ์ต่อกันเกิดขึ้นได้เร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่ส่วนเล็กที่สุดระดับบุคคล ประเทศ กระทั่งระดับโลก”

คลาวด์โตไม่หยุด

ด้าน ทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการ นูทานิคซ์ (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการเอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์คอมพิวติ้ง ประเมินว่าการลงทุนเทคโนโลยีคลาวด์ในภาคการศึกษาประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามลำดับ โดยหน่วยงานการศึกษาภาครัฐเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริการระบบสารสนเทศ เน้นไพรเวทคลาวด์ ส่วนเอกชนมีทั้งไพรเวทและพับบลิค ให้ความสำคัญกับการลดการใช้คน เพิ่มความสะดวก

“เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันความสำเร็จของทุกวงการ การลงทุนที่คุ้มค่าต้องช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น เรียบง่าย ทุกที่ทุกเวลา สามารถรองรับการขยายตัวในอนาคต”

ส่วนของนูทานิคซ์วางภาคการศึกษาเป็นหนึ่งในตลาดโฟกัส ทุกวันนี้เห็นว่าความต้องการสร้างคลาวด์แพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นชัดเจน ครึ่งปีหลังบริษัทมีโครงการติดตั้งและอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างอีก 3-4 ราย

ไม่นานมานี้ มีโอกาสให้บริการโซลูชั่นเอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อนำไปเสริมศักยภาพการเรียนการสอน การทำวิจัย สามารถให้บริการบุคลากรได้อย่างคล่องตัว มีความยืดหยุ่น ลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ ลดพื้นที่การจัดเก็บ พร้อมสามารถสร้างเวอร์ชวลแมชชีนได้ไม่มีจำกัด

“จุดเด่นผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์มของนูทานิคซ์ใช้เวลาติดตั้งเพียงหนึ่งวัน ประหยัดเนื้อที่ในการจัดวางอุปกรณ์ประมาณ 60-70% ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์รูปแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จยังช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อได้ประมาณ 50-60%”

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง