'กึ๊ดช้าง' แห่เทียนพรรษาบนหลังช้าง 32 เชือก เป็นปีแรก

07 กรกฎาคม 2560
5,731

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง บูรณาการร่วมรัฐ-เอกชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง จัดขบวนแห่เทียนพรรษาบนหลังช้าง 32 เชือก เป็นปีแรกในตำบลกึ๊ดช้าง ที่มีจำนวนช้างมากที่สุดในประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง ชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวบ้านแม่ตะมาน ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และชาวบ้านในพื้นที่ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาบนหลังช้างขึ้นเป็นปีแรก จากปกติจะแห่เทียนแบบธรรมดา โดยขบวนแห่เทียนพรรษาบนหลังช้าง จะมีขบวนวงดุริยางค์จากโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ขบวนช่างฟ้อนเล็บของกลุ่มแม่บ้าน ขบวน อสม.จาก รพ.สต. ขบวนพี่น้องชนเผ่าต่างๆ และขบวนของชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อสืบสานศรัทธาวิถีชาวพุทธ และส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน รวมถึงสร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกันให้มากยิ่งขึ้น ในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 สำหรับขบวนแห่เทียนพรรณาบนหลังช้างนี้ มีช้างของปางช้างในพื้นที่อำเภอแม่แตงมาร่วมกว่า 32 เชือก และมีช่างฟ้อนเล็บต่างพร้อมใจกัน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองล้านนาอย่างสวยงาม และยังมีพี่น้องชนเผ่าต่างๆ แต่งกายในชุดประจำเผ่าเข้ามาร่วมขบวน เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เนื่องจากในพื้นที่ของตำบลกึ๊ดช้างนั้น เป็นเป็นตำบลที่มีปางช้างและจำนวนช้างมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นแหล่งจัดกิจกรรมโชว์ช้าง นั่งช้าง เลี้ยงช้าง นั่งเกวียน ล่องแพไม้ไผ่ ซิปไลน์ ขับรถเอทีวี ล่องแก่งแพยาง เดินป่าชมบ้านชาวเขา รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ อีกหลายแห่ง เช่นอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ล่องแก่งแพไม้ไผ่ที่ระยะทางยาวที่สุดในเชียงใหม่ ที่บ้านป่าข้าวหลาม แก่งกึ๊ด กึ๊ดแม่ตะมาน ซึ่งเป็นตำนานของหินดอกบัวและหินม้านั่งเทวดาด้วย 

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง