MEGA - ซื้อ

19 มิถุนายน 2560 | โดย บล.บัวหลวง
919

วิตามินเพิ่มกำไรชั้นดี

ประเด็นการลงทุน

เราเริ่มต้นคำแนะนำซื้อ MEGA ด้วยราคาเป้าหมายปี 2560 อยู่ที่ 35.50 บาทเราชอบ 1) รูปแบบการขยายธุรกิจที่ครบวงจร 2)ยอดขายของ Mega wecare ในอาเซียนที่มีโอกาสเติบโตอย่างมาก 3) ธุรกิจกระจายสินค้าในเมียนมาร์ที่มีโอกาสเติบโตสูง 4) สุขภาพทางการเงินของบริษัทที่แข็งแรง ปัจจุบัน PER และ PEG ปี 2560 อยู่ที่ 25 เท่าและ 0.9 เท่า
ตามลำดับโดย ณ ระดับราคาปัจจุบันมีอัพไซด์ถึงราคาเป้าหมาย 20%

รูปแบบการขยายธุรกิจที่น่าจับตามอง

MEGA ประกอบธุรกิจยาและอาหารเสริมแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การทำวิจัยจนถึงการจัดจำหน่ายและการตลาด บริษัทมีการต่อยอดธุรกิจด้วยการซื้อกิจการประเภทเดียวกันอย่างไบโอไลฟ์ มาร์เก็ตติ้งในมาเลเซียรวมถึงขยายธุรกิจไปยัง Natural we care ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้อาหารเป็นยารักษาโรคและ Wellness we care ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังร่วมมือกับ MALEE ขยายธุรกิจไปยังเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งรูปแบบการดำเนินธุรกิจดังกล่าวช่วยต่อยอดการเติบโตในธุรกิจเดิม และทำให้เกิด synergy ระหว่างกิจการที่เข้าไปซื้อ

อาเซียนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงหัวใจ Mega

กระแสการรักสุขภาพในช่วงที่ผ่านมาทำให้ตลาดยาและอาหารเสริมในอาเซียนเติบโตดี หนุนให้ยอดขายในช่วงสามปีที่ผ่านมาของ MEGA Wecare ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายยารวมถึงวิตามินเติบโตเฉลี่ย 8.3% ต่อปี เราคาดว่าสามปีต่อจากนี้ยอดขายในอาเซียนจะโตเฉลี่ย 10.5% ต่อปี จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนและ ค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพต่อคนในประเทศกลุ่มอาเซียนที่อยู่ในระดับต่ำ


โอกาสและความท้าทายของธุรกิจกระจายสินค้าในเมียนมาร์

เมียนมาร์สร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจ Maxxcare ซึ่งเป็นธุรกิจกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและยา โดยมีสัดส่วนรายได้ 66% ของ Maxxcareในปี 2559 ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมารายได้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) 11% ต่อปี โดยในช่วง 3 ปีจากนี้เราคาดว่าการเติบโตยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) 14% ต่อปี จากการตั้งศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ในย่างกุ้งกอรปกับเศรษฐกิจในพม่ากำลังเติบโตดีและตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีโอกาสขยายตัวค่อนข้างมาก

งบดุลที่มีสุขภาพดี

สิ่งที่น่าดึงดูดไม่แพ้การขยายธุรกิจและรายได้ที่มีโอกาสเติบโตสูง ก็คือ งบดุลของบริษัทที่มีสุขภาพดี โดยบริษัทมีสถานะเป็นเงินสดสุทธิราว 550 ล้านบาทในปี 2559 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 850-1,700 ล้านบาท ในปี 2560-2562 ตามลำดับ ซึ่งน่าจะช่วยให้บริษัทสามารถซื้อกิจการเพิ่มเติมหรือเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลได้ นอกจากนี้ ROE ในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา ปรับตัวสูงขึ้นจาก 13.7% ปี 2557 มาอยู่ที่ 17.6% ในปี 2559 โดยเราคาดการณ์ว่าจะปรับตัวขึ้นเป็น 20.3%-21.1% ในปี 2560-2562

แชร์ข่าว :
เอกสารประกอบ:
Tags: