สสลท.ร้องนายกฯ จี้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบฯโดยตรง

19 มิถุนายน 2560
3,206

กลุ่ม สสลท. ร้องนายกฯ จี้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณโดยตรง ไม่ใช่เงินบำรุงของหน่วยบริการ

นายประสินธุ์ นาคกราย ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) พร้อมตัวแทนเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน ก.พ.ร.ขอให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณโดยตรง ไม่ใช่เงินบำรุงของหน่วยบริการ

แชร์ข่าว :
Tags: