ถอด 19 ธุรกิจออกจากกฎหมายต่างด้าว

16 มิถุนายน 2560
7,010

"กระทรวงพาณิชย์" ปลดล็อก 19 ธุรกิจออกจากบัญชี 3 ท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ชี้ช่วยลดค่าใช้จ่าย-ลดความยุ่งยากซ้ำซ้อน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ปลดล็อก 19 ธุรกิจ ด้วยการถอดออกออกจากบัญชี 3 ท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามกฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่ โดยกำหนดให้นักลงทุนต่างชาติ ที่สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ไม่ต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจตามกฎหมายอีกต่อไป จะช่วยให้นักลงทุนต่างชาติลดภาระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และลดความยุ่งยากซ้ำซ้อนในการขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ ก่อให้เกิดความรวดเร็ว ความคล่องตัว ด้านการประกอบธุรกิจในประเทศไทย สร้างสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจ ช่วยดึงดูดเงินทุน และผู้มีความสามารถจากต่างประเทศ ให้สนใจเข้ามาลงทุนส่งเสริมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

สำหรับธุรกิจที่กระทรวงฯ ถอดออกทั้ง 19 รายการ แบ่งเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน จำนวน 14ธุรกิจ เช่น การเป็นตัวแทนของสถาบันการเงิน การนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า เป็นต้น ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์, ธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ, ธุรกิจบริการเป็นสำนักงานภูมิภาคของนิติบุคคลต่างประเทศ ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ, ธุรกิจบริการที่มีส่วนราชการเป็นคู่สัญญา, และธุรกิจบริการที่มีรัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง