'บิ๊กตู่'จี้หน่วยงานรัฐเร่งจ่ายหนี้ค่าน้ำ-ค่าไฟ

06 มิถุนายน 2560
4,972

"บิ๊กตู่" สั่งทุกหน่วยงานภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ เร่งจ่ายหนี้ค่าน้ำ-ไฟฟ้าโทรศัพท์ กำชับห้ามนำงบประมาณค่าสาธารณูปโภคไปใช้จ่ายอย่างอื่นเด็ดขาด!!

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ว่า ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างจ่ายสาธารณูปโภคที่หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจค้างชำระ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น โดยทางนายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งการให้ เพิ่มแนวทางในการแก้ไขกำหนดให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ มาชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระได้

นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นำเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินรายได้หรือเงินที่ได้รับไว้เพื่อเป็นสวัสดิการหน่วยงาน มาชำระหนี้สาธารณูปโภคไม่น้อยกว่า 25% ของค่าสาธารณูปโภคปีนั้นๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป ให้ทุกหน่วยงานชำระค่าสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ

ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป ห้ามทุกหน่วยงานนำงบประมาณค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับไปใช้จ่ายอย่างอื่นเด็ดขาด และหากงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการเบิกจ่ายสาธารณูปโภคไม่เพียงพอชำระ และมีงบประมาณเหลือจ่ายหรือมีงบประมาณในส่วนใดเพียงพอให้นำมาพิจารณาเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงไปชำระค่าสาธารณูปโภคเป็นลำดับแรกก่อน

จากข้อมูลล่าสุด ในปัจจุบันมีบริษัทที่ค้างจ่ายกับ 5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ แยกเป็นหนี้ก่อนปีงบ 60 จำนวน 595.33 ล้านบาท และหนี้ปีงบ 2560 จำนวน 3,501.58 ล้านบาท รวม 4,096.91 ล้านบาท โดยแยกเป็น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีค่าสาธารณูปโภคที่หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆค้างชำระตั้งแต่ก่อนปี 2560 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 1,250.45 ล้านบาท ขณะที่การไฟฟ้านครหลวงมียอดทั้งสิ้น 410.42 ล้านบาท การประปานครหลวง ยอดหนี้ 52.26 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยอดหนี้ 2,229 ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาค ยอดหนี้ 154.63 ล้านบาท ซึ่งให้หน่วยงานข้างต้นส่งใบแจ้งหนี้ อย่างช้าภายในสิ้นเดือนถัดไป และให้ชำระภายใน 15 วัน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง