โปรดเกล้าฯ 'พชร' อธิบดีธนารักษ์ 'จักรกฤศฏิ์' รองปลัดคลัง

2 มิถุนายน 2560
8,280

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พชร อนันตศิลป์" เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ โยก "จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล" เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
๒. นายพชร อนันตศิลป์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง