'โคเรีย คิง' แจงปมฉาว3ข้อ ชี้ลูกค้าไม่พอใจให้ติดต่อกลับ

1 มิถุนายน 2560
12,797

เคลียร์กระทะฉาว "โคเรีย คิง" แจงปมร้อน3ข้อ ชี้ลูกค้าไม่พอใจให้ติดต่อกลับ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้กำลังใจและสนับสนุนบริษัทฯ

โคเรียคิง (ประเทศไทย) ส่งหนังสือชี้แจงสื่อมวลชน ระบุว่า จากประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับกระทะโคเรียคิง ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน รวมถึงคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เกี่ยวกับกระทะโคเรีย คิง ที่ผ่านมา ล่าสุด สคบ. ได้ส่งหนังสือเลขที่ นร.0312/8966 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ที่ 1/2560 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เรื่องห้ามการใช้ข้อความโฆษณากระทะยี่ห้อ โคเรียคิง รุ่น Gold series และรุ่น Diamond series ของบริษัทฯ มายังบริษัทฯ

โคเรียคิง (ประเทศไทย) ใคร่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับท่านสื่อมวลชน ดังนี้
1. การห้ามบริษัทฯ ใช้ข้อความโฆษณาตามคำสั่งคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ที่ 1/2560 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

บริษัทฯ ขอน้อมรับและจะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวในการโฆษณาครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระงับการออกอากาศภาพยนตร์โฆษณากระทะโคเรียคิงก่อนที่จะได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สคบ. แล้วตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงความจริงใจในการดำเนินธุรกิจ

2. คุณสมบัติของกระทะโคเรียคิง
บริษัทฯ ใคร่ขอยืนยันถึงมาตรฐานของกระทะโคเรียคิงว่ามีกระบวนการผลิตและมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานตามมาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศญี่ปุ่น กลุ่มประเทศยุโรป และประเทศเกาหลีใต้

ด้านวัสดุเคลือบ 8 ชั้น บริษัทฯ ใช้กระบวนการพ่นเคลือบ โดยใช้ Titanium Sanding Gun Technology ในขั้นตอนแรกก่อนการพ่นเคลือบเป็นชั้น ๆ รวม 8 ชั้น โดยใช้หัวพ่นเคลือบทั้งหมด 12 หัวพ่นเคลือบ และนำไปผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 420 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะ จนชั้นเคลือบหลอมติดเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อความแข็งแรงของกระทะและทนความร้อนสูง ในขณะที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

สำหรับคุณสมบัติที่ไม่ติดกระทะมากกว่าปกติ 300% บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า เป็นการเปรียบเทียบกระทะรุ่น Diamond Series ว่าไม่ติดกระทะมากกว่ากระทะรุ่น Gold Series 3 เท่า หรือ 300% ของโคเรียคิง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีคำชี้แจงในภาพยนตร์โฆษณาตั้งแต่เริ่มออกอากาศแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบเอกสารรับรองระบบการบริหารคุณภาพ รายงานสรุปการทดสอบผลิตภัณฑ์ เอกสารรับรองบริษัทผู้ขาย และเอกสารอื่น ๆ รวม 7 ฉบับ พร้อมภาพถ่าย และคลิปแสดงขั้นตอนการผลิตกระทะโคเรียคิง จากประเทศเกาหลีใต้ ตามลิงค์นี้ https://vimeo.com/219790348 มาให้ท่านเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

3. การตั้งราคาขาย
บริษัทฯ ขอน้อมรับคำสั่งของ สคบ. เกี่ยวกับเรื่องการตั้งราคาขาย และจะยุติการแสดงราคาเต็มตามมูลค่าของสินค้าในการโฆษณาต่าง ๆ ของบริษัทฯ

โคเรียคิง (ประเทศไทย) กราบขออภัยในความไม่สบายใจจากการโฆษณาของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยกเลิกข้อความโฆษณาดังกล่าว ในชิ้นงานโฆษณาใหม่เร็ว ๆ นี้

อนึ่ง สำหรับลูกค้าที่ไม่พึงพอใจกับคุณภาพของกระทะโคเรียคิง ไม่ว่ารุ่นใด บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติมาตลอดในการดำเนินธุรกิจว่าบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการดูแลลูกค้า โดยลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ โดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-126-3131

โคเรียคิง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้กำลังใจและสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอยืนยันว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของลูกค้าจากการลดการใช้น้ำมันในการประกอบอาหาร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลนี้และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าว :
Tags: