เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์-ท็อปส์บูมอีเวนท์‘บุฟเฟ่ต์ทุเรียน’

24 พฤษภาคม 2560
3,831

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์-ท็อปส์ กระตุ้นบริโภคผลไม้บูมท่องเที่ยว “ขนทุเรียน”หลากสายพันธุ์และผลไม้ไทยกว่า 300 รายการ จัด Thailand Amazing Durian & Fruit Fest 2017ใน 3 จังหวัดท่องเที่ยว กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต

นางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เปิดเผยว่าด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทยมีศักยภาพในการเพาะปลูกผลไม้ให้ได้รสชาติอร่อย คุณภาพดี เป็นที่ถูกใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ในปี 2560 เฉพาะผลไม้ 6 ชนิดได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย และลิ้นจี่ คาดมีผลผลิตออกสู่ตลาดรวมกันมากถึง 2,365,186 ตัน (ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล 23 มีนาคม 2560)

ขณะที่บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต ที่โดดเด่นในด้านการคัดสรรผลไม้ที่สด อร่อย และคุณภาพดีจากทั่วประเทศมาจำหน่าย โดยในปี 2559 จำหน่ายผลไม้ที่ปลูกในประเทศจำนวน 66 รายการ จาก 62 จังหวัด คิดเป็นปริมาณจำนวนกว่า 7,000 ตัน โดยท็อปเท็น ได้แก่ กล้วย แตงโม เมล่อน ทุเรียน ส้ม มะม่วง สับปะรด มะละกอ ลองกอง และเงาะ โดยตั้งเป้ายอดขายในปี 2560 จำนวน 10,000 ตัน ผ่านสาขาจำนวน 232 สาขา ( พ.ค. 2560) ถือเป็นช่องทางสำคัญในการกระจายสินค้าและสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรและชุมชน

จากความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทเล็งเห็นศักยภาพและจุดแข็งของผลไม้ไทย นำโดย King of Fruit “ทุเรียน” มาเป็นจุดขายเพื่อโปรโมทให้เป็นอีเวนท์กระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทย และดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทได้ริเร่มจัดงานบุฟเฟ่ต์ทุเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นปลายฤดูของทุเรียนจากภาคตะวันออก เป็นฤดูเก็บเกี่ยวของทุเรียนภาคใต้ ตลอดงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% และต่างชาติประมาณ 30% ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลัก โดยลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติส่วนใหญ่จะซื้อบัตร หน้างาน และจากการสำรวจพบว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบบุฟเฟ่ต์ทุเรียน รู้สึกคุ้มค่า ราคาเหมาะสม และจะกลับมารับประทานอีกหากมีการจัดงาน “การจัดงานในปีที่แล้ว สามารถ Register ให้ต่างชาติรู้จักประเทศไทยในฐานะ Destination for Tropical Fruits เรียกว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าแรกในไทยที่จัดบุฟเฟ่ต์ทุเรียน”

ปี 2560 จึงกำหนดนโยบายให้งานบุฟเฟ่ต์ทุเรียนเป็นหนึ่งในอีเวนท์หลักของบริษัท เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ และดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมประชาสัมพันธ์งาน สร้างการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดงานในปีนี้มี 2 จุดแข็งหลัก 1.ความหลากหลายของผลไม้ไทย นำโดยทุเรียน 17 สายพันธุ์ และ 2.จัดอีเวนท์ในจังหวัดท่องเที่ยว 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต จากเดิมในปี 2559 ที่จัดเฉพาะในกรุงเทพฯเท่านั้น

สำหรับรูปแบบของงานที่จัดออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนบุฟเฟ่ต์ นำโดย ทุเรียนหมอนทอง และ ผลไม้ไทยนานาชนิด ได้แก่ Queen of Fruit - มังคุด เงาะ ลิ้นจี่ แตงโม กล้วยหอม มะละกอ สละ น้ำมะพร้าว ข้าวเหนียวมะม่วง และไอศกรีมกะทิ รวม 11 รายการ

โซนจำหน่ายผลไม้ Farmer’s Market มีสินค้าไฮไลท์ อาทิ ทุเรียน อีหนักจากจังหวัดระยอง ที่หารับประทานยากมีเพียง 300 ผลเท่านั้น ทุเรียนชะนีเกาะช้าง ต๊อกป๊อกกีทุเรียน บิงซูทุเรียน มังคุดอบกรอบ มาการองทุเรียน ขนมเปี๊ยะทุเรียน เป็นต้น รวมสินค้าที่จำหน่ายในงานทั้ง 2 โซน ร่วม 300 รายการ

ภายในงานคัดเลือกทุเรียนในฤดูกาล จากแหล่งเพาะปลูกที่มีคุณภาพ จำนวนมากถึง 17 สายพันธุ์ จาก 10 จังหวัด ได้แก่ 1.ทุเรียนก้านยาว จาก จันทบุรี ระยอง ตราด 2.ทุเรียนหมอนทองป่าละอู จาก ประจวบคีรีขันธ์ 3.ทุเรียนพวงมณี จาก จันทบุรี ระยอง ตราด 4.ทุเรียนชะนี จาก จันทบุรี ระยอง ตราด 5.ทุเรียนชะนีเกาะช้าง จาก ตราด 6.ทุเรียนกระดุม จาก จันทบุรี ระยอง ตราด 7.ทุเรียนหลงลับแล จาก อุตรดิตถ์ 8.ทุเรียนหลินลับแล จาก อุตรดิตถ์ 9.ทุเรียนนกกระจิบ จากจันทบุรี ระยอง ตราด 10.ปราจีนทุเรียนนมสด จากปราจีนบุรี 11.ทุเรียนหมอนทอง จาก นครนายก,จันทบุรี ระยอง ตราด ศรีษะเกษ 12.ทุเรียนหมอนทองป่าขะ จาก นครนายก 13.ทุเรียนนวลทองจันทร์ จาก จันทบุรี 14.ทุเรียนอีหนัก จาก ระยอง (จำนวนจำกัดเพียง 300 ลูก) 15.ทุเรียนหมอนทองนนทบุรี จาก นนทบุรี 16.ทุเรียนก้านยาวนนทบุรี จาก นนทบุรี และ 17.ทุเรียนกบสุวรรณ จาก จันทบุรี

งาน Thailand Amazing Durian & Fruit Fest 2017 จัดใน 3 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพฯ จัดงาน วันที่ 24-31 พ.ค. 2560 ณ ลาน Square A ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ย่าน Central Bangkok เชียงใหม่ จัดงาน วันที่ 7-13 มิ.ย. 2560 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ภูเก็ต จัดงาน วันที่ 28 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2560 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

สำหรับบุฟเฟ่ต์ทุเรียนหมอนทองและผลไม้ไทย เปิดบริการวันละ 5 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที รอบแรกเวลา 11.00 น. – 12.30 น. ราคา 399 บาท ทุกวัน ทุกจังหวัด รอบที่ 2-5 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. / 15.00 น. – 16.30 น. / 17.00 น. –18.30 น. และรอบ 19.00 น. – 20.30 น. ราคาท่านละ 499 บาท สามารถซื้อบัตรได้ที่ จุดบริการลูกค้า เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภูเก็ต และ เชียงใหม่

สำหรับผู้ถือบัตร เดอะวัน การ์ด สามารถนำคะแนน 3,150 คะแนน แลกซื้อบัตรบุฟเฟ่ต์ 399 บาท ได้ในราคา 1 บาท หรือ 3,950 คะแนน แลกซื้อบัตรบุฟเฟ่ต์ 499 บาท ได้ในราคา 1 บาท ที่ แคชเชียร์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ มาร์เก็ต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: