ดอยคำคว้ารางวัลระดับโลก 2 ปีซ้อน

23 พฤษภาคม 2560 | โดย ทีมข่าวศิลปวัฒนธรรม NOW 26
17,376

ปีที่แล้วน้ำผลไม้พร้อมดื่มดอยคำ เคยคว้ารางวัลการันตีคุณภาพและรสชาติในเวทีโลก จากสถาบันรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม (International Taste & Quality Institute : ITQI) มอบรางวัลดาวทองให้น้ำมะม่วงดอยคำและน้ำมะเขือเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ดอยคำ

     ในปีนี้ ชื่อของดอยคำ ยังถูกประกาศก้องในเวทีโลกอีกครั้ง ด้วยผลิตภัณฑ์อีก 4 รายการ ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่มเสาวรส และลิ้นจี่ ได้รับรางวัลดาวทอง 3 ดาว รวมทั้งแยมกุหลาบ และมะม่วงอบแห้ง ได้รับรางวัลดาวทอง 2 ดาว พร้อมกัน โดยนางอมรรัตน์ โล่ห์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และคณะผู้บริหารเข้ารับรางวัลจากนิโคลาส์ นิอง อุปทูตเบลเยี่ยม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย

 ผลิตภัณฑ์ดอยคำ ถือกำเนิดจากพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่กว้างไกลและลึกซึ้ง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของราษฎร เมื่อปีพ.ศ.2512 พระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ยากลำบากของราษฎร และปัญหาการปลูกฝิ่น อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้ง “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น และการทำไร่เลื่อนลอย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ หลากหลายชนิดทดแทน

ต่อมา ในปีพ.ศ.2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง ”สหกรณ์ชาวเขา” และ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” แห่งแรกขึ้น เพื่อช่วยเหลือด้านการรับซื้อผลผลิตจากพืชที่ส่งเสริมในราคาเป็นธรรม โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมายการค้า “ดอยคำ” เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการจัดหาช่องทางกระจายสินค้าสู่ตลาด รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามแนวพระราชดำริ “อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท” เพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรถ้วนหน้า 

ขอขอบคุณภาพจาก http://www.doikham.co.th/Products/

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง