สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 15 -19 พฤษภาคม 2560

19 พฤษภาคม 2560 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
1,381

สินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ปลาป่นมีราคาลดลง ส่วนข้าวมีราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดมีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ทรงตัวอยู่ที่หาบละ 480 บาท

สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 รอบส่งมอบ เดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 366.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาทิ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหรัฐมีฝนตกชุกและมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ ทำให้การปลูกข้าวโพดในสหรัฐ บางส่วนล่าช้ากว่าปกติ

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้เพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.50 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 307.70 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 944.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากค่าเงินบราซิลอ่อนค่าลงมาก ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันด้านส่งออก และจะทำให้เกษตรกรบราซิลเร่งขายผลผลิตฤดูใหม่ออกสู่ตลาดหลังจากรอราคามานาน อีกทั้งตัวเลขผลผลิตทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้การส่งออกปลาป่นของประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น ขระที่การส่งออกปลาป่นของไทยชะลอตัว ส่งผลให้ปริมาณปลาป่นในไทยเพิ่มเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมลดลง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากกิโลกรัมละ 48 บาท เป็นกิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 39.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 38.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 35.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34.20 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 จากราคากิโลกรัมละ 39.70 เป็นกิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 เกรดที่สูงกว่า 56 โปรตีนขึ้นไป ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 33 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัวข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ในสัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศคึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 402 ดอลลาร์ เป็นตันละ 433 ดอลลาร์  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ปรับตัวลดลง จากราคาตันละ 408 ดอลลาร์ เป็นตันละ 321 ดอลลาร์

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ราคาข้าว 100% ชั้น 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคากระสอบละ 1,260 บาท เป็นกระสอบละ 1,350 บาท สำหรับปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ทรงตัวที่กระสอบละ 970 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาแข็งตัว

ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ขณะที่การบริโภคมีมากขึ้น ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ยืนราคาที่กิโลกรัม 69-70 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 66-69 บาท ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว อยู่ที่ตัวละ1,900 บาท (บวกลบ 69)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กิโลกรัมละ 41 บาท สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 18.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ อยู่ที่ตัวละ 17.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

------------------------------

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-631-0641 E-mail : pr@cpf.co.th

แชร์ข่าว :
Tags: