เตรียมเปิดประมูลเดินเรือ 'สัตหีบ-เกาะช้าง–คลองใหญ่'

19 พฤษภาคม 2560
4,559

"กรมเจ้าท่า" เตรียมเปิดประมูลเดินเรือ "สัตหีบ-เกาะช้าง–คลองใหญ่" ระหว่าง 9-23 มิ.ย.นี้

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-23 มิ.ย.นี้ กรมเจ้าท่าจะเปิดให้เอกชนยื่นคำขออนุญาตเดินเรือประจำทางในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า ในเส้นทางระหว่าง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - เกาะช้าง จังหวัดตราด – คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีอายุสัมปทาน 10 ปี จะประกาศผลการคัดเลือกภายใน 45 วันหลังวันครบกำหนดระยะเวลาเสนอเอกสาร

สำหรับเส้นทางเรือกลเดินประจำทางที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าในเส้นทางระหว่าง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - เกาะช้าง จังหวัดตราด – คลองใหญ่ จังหวัดตราด นั้น เป็นเส้นทางเดินเรือที่ช่วยส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวทางน้ำ และเป็นทางเลือกของประชาชนในการใช้บริการเดินทางระหว่างพื้นที่ติดทะเล

ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นคำขอจะต้องเสนอแผนธุรกิจที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ เงินทุน แหล่งเงินทุน ประเภทและขนาดของเรือ ราคาเรือ อัตราค่าบริการ ค่าโดยสาร ค่าระวาง ความถี่ของการให้บริการ เส้นทางเดินเรือ จำนวนผู้โดยสาร อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ รายรับจากการดำเนินการ จำนวนเรือที่ให้บริการ แผนที่แสดงเส้นทางเดินเรือ สำเนาใบอนุญาตใช้เรือที่ไม่ขาดอายุ สำเนาทะเบียนเรือ หรือเอกสารการจัดหาเรือ และหลักฐานการเป็นเจ้าของท่า การเช่าท่า หรือได้รับความยินยอมให้ใช้ท่า

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง