'ฉัตรชัย'สั่งเร่งแก้ปัญหากองทุนฟื้นฟูฯ สัปดาห์หน้า

19 พฤษภาคม 2560
2,633

"รมว.เกษตรฯ" สั่งเตรียมแก้ปัญหากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสัปดาห์หน้า หลัง ม. 44 สั่งยุบคณะกรรมการชุดปัจจุบัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ว่า หลังจากมีมาตรา 44 ของคำสั่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ชุด รวมทั้งนายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ถูกประเมินการทำงานและไม่ผ่านการประเมินจากคณะทำงานว่า สัปดาห์หน้าจะเข้าไปดูเรื่องนี้ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อทำงานไปก่อน 180 วันนับจากนี้

สำหรับคณะกรรมการเฉพาะกิจ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นกรรมการ เพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรกว่า 10,000 รายที่มีหนี้สินกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ มูลหนี้ 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ จะมีการแต่งตั้งเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ โดยจะคัดเลือกจากรองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อให้การทำงานเดินหน้าต่อไปได้ทันที ซึ่งระยะแรกจะดูเรื่องที่เป็นปัญหาก่อนและจะต้องไปดูว่าจะต้องแก้ พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูฯ หรือไม่

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวถึงมาตรการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เคหะสถานนพเก้าร่วมใจ จำกัด ว่า เมื่อเมษายนที่ผ่านมาสหกรณ์ที่นำเงินมาฝากขอถอนเงินคืน แต่สหกรณ์เคหะสถานนพเก้าร่วมใจ จำกัด ไม่สามารถคืนเงินฝากได้ และจากการตรวจสอบทรัพย์สินเบื้องต้นของสหกรณ์ฯ พบว่าไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ และพบปัญหาอื่น ๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากไม่อาจดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้เสร็จ ไม่สามารถปิดบัญชีได้ และไม่จัดประชุมใหญ่ แจ้งสำนักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และร้องทุกข์ต่อตำรวจ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อดำเนินคดีกับคณะกรรมการฯ กรณีซื้อที่ดินราคาสูงเกินจริง

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง