ชมหมอกสวยวัดพุทธาวาสภูสิงห์ พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลก

19 พฤษภาคม 2560
1,683

วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป 'ปางเปิดโลก' ขึ้นประดิษฐาน ประตูเมฆาสวรรค์ บนยอดเขาภูสิงห์ พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา 'ธรรมะคลายทุกข์' จากพระนักเทศก์ชื่อดัง

 ร่วมเจริญกรรมฐานปฏิบัติธรรมสร้างบุญกุศลด้วยตนเอง 19-20 มีนาคมนี้ พร้อมเชิญชวนชมธรรมชาติยามเช้า ท่ามกลางหมอกหนาและทัศนียภาพที่สวยงามจากยอดเขาภูสิงห์ 

ที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณอำเภอสหัสขันธ์ ประธานคณะสงฆ์วัดพุทธาวาสภูสิงห์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 19-20 พ.ค. 60 นี้ ทางวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ได้กำหนดจัดงานพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป 'ปางเปิดโลก' ขึ้นประดิษฐาน ที่ประตูเมฆาสวรรค์ บริเวณบันไดสวรรค์ ยอดเขาภูสิงห์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว รวมทั้งได้เข้าร่วมบวชชีพราหมณ์ เจริญกรรมฐานและรับฟังพระธรรมเทศนา 'ธรรมะคลายทุกข์' โดยพระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร พระมหาอนันต์ ปญฺญนนฺโท วัดป่าคลองสมบุรณ์ จ.ชัยภูมิ พระมหาวิเชียร วชิราลงฺกาโร อุทธยานธรรมภูฝ้าย จ.ศรีสะเกษ และพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุบ้านธรรมะภูสิงห์ โดยพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลก ขึ้นประดิษฐานบนประตูเมฆาสวรรค์ ในวันที่ 20 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. 

นอกเหนือจากความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ที่ถือเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลกครั้งสำคัญของอำเภอสหัสขันธ์ โดยเฉพาะที่บริเวณยออดเขาภูสิงห์ จากปี พ.ศ.2511 ในการพุทธาภิเษกพระพรหมภูมิปาโล พระพุทธรูปปางมารวิชัย รูปทรงสมส่วน สวยงาม ก็ไม่จัดพิธีสมโภชหรือการอัญเชิญพระพุทธรูปใด ๆ มาประดิษฐานอีกเลย เป็นเวลานานถึง 49 ปี มาแล้ว ทั้งนี้ในการพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลกขึ้นประดิษฐานประตูเมฆาสวรรค์ จึงถือเป็นการสมโภชครั้งสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวพุทธจะได้ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ โดยประตูเมฆาสวรรค์ เกิดจากแรงศรัทธาชาวบ้านที่มีจิตใจอันเป็นกุศลร่วมก่อสร้างขึ้นมาทั้งการลงแรง และกำลังทรัพย์ โดยหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้พุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อยู่บนยอดเขาภูสิงห์ ที่เป็นภูเขาสูงสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม ของอ.สหัสขันธ์ได้โดยรอบ มองเห็นทัศนียภาพระยะไกลทั้งภูกุ้มข้าว ภูค่าว และแนวเขตเขื่อนลำปาว โดยในแต่ละปีนอกเหนือจากเป็นศาสนสถาน ที่ประกอบกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์ นำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาในทุกวันพระแล้ว บนยอดเขาภูสิงห์ยังได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยในแต่ละปีมีประชาชนเดินทางขึ้นบันไดสวรรค์ และทางรถยนต์ ขึ้นสู่ยอดเขาภูสิงห์จำนวนมาก การสร้างบันไดสวรรค์ ประตูเมฆาสวรรค์ และการอัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลก นั้นเพื่อให้เป็นศาสนาสถานในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ตามพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะพระพุทธรูปปางเปิดโลกยังเป็นพุทธประวัติที่สำคัญของพุทธองค์ เมื่อครั้งอดีตกาลในคราวที่ พระสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาโปรดพุทธมารดา ครบกำหนด 3 เดือน จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระพุทธองค์ทรงทำโลกวิวรณปาฏิหาริย์ คือ ทรงเปิดโลกทั้ง 3 อันได้แก่ เทวโลก ยมโลก และมนุษยโลก ให้มองเห็นถึงกันหมดด้วยพุทธานุภาพ เหล่าเทวดาในสวรรค์มองเห็นมนุษย์และสัตว์นรก มนุษย์มองเห็นเทวดาและสัตว์นรก สัตว์นรกมองเห็นมนุษย์และเทวดา แล้วจึงเสด็จลีลาลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่ลังกัสนคร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ที่เป็นวันออกพรรษาที่จะมีการตักบาตรเทโวโรหะณะ 

ทั้งนี้สภาพอากาศที่บริเวณยอดเขาภูสิงห์มีความสวยงามอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเช้าตรู่จะมีหมอกหนาปกคลุมทั่วบริเวณ และยังสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของอ.สหัสขันธ์ได้รอบทิศ ซึ่งทางวัดได้เปิดโอกาสให้ญาติธรรมได้เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวบนยอดเขาภูสิงห์ กราบขอพรพระพรหมภูมิปาโล และชมธรรมชาติที่สวยงามได้ตลอดเวลา 

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง