ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม เม.ย.ร่วงมาอยู่ที่ 86.4

17 พฤษภาคม 2560
1,839

"ส.อ.ท." เผย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย.60 อยู่ที่ระดับ 86.4 ลดลงจาก มี.ค.60 อยู่ที่ระดับ 87.5 ส่วนคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับขึ้นแตะระดับ 100

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2560 ว่า ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 86.4 ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.5 ในเดือนมีนาคม โดยค่าดัชนีที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ

ทั้งนี้ เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันหยุดต่อเนื่อง ทำให้มีวันทำงานน้อยกว่าเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบและค่าจ้างแรงงาน การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้ประกอบการในพื้นที่

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 100.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 99.0 ในเดือนมีนาคม เพราะผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังปี 2560 จะขยายตัวดีขึ้นจากการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมทั้งการส่งออกของไทยที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการเดือนเมษายน 2560 พบว่าปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนปัจจัยที่มีความกังวลลดลง ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์การเมืองในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอยากเสนอภาครัฐส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐใช้สินค้าจากผู้ประกอบการภายในประเทศ อีกทั้งเจรจากับประเทศที่มีนโยบายกีดกันทางการค้า เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคการค้าการลงทุน รวมถึงสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้น

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง