โฆษณาเม.ย. ติดลบ 10% สูงสุดรอบ4เดือนแรก

14 พฤษภาคม 2560
2,658

นีลเส็น รายงานมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อ เดือนเม.ย. ลดลง 10% พบอัตราติดลบสูงสุดในรอบปีนี้ รวมมูลค่า 4 เดือน 3.4 หมื่นล้าน ลดลง 5.45%

บริษัทนีลเส็น ประเทศไทย จำกัด รายงานมูลค่าการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อเดือน เม.ย. 2560 เปรียบเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า มีมูลค่า 8,677 ล้านบาท ลดลง 9.94%

กลุ่มสื่อที่มูลค่าโฆษณา "ลดลง" ในเดือน เม.ย. ประกอบด้วย ทีวีอนาล็อก มูลค่า 3,794 ล้านบาท ลดลง 15.88% ,สื่อวิทยุ มูลค่า 348 ล้านบาท ลดลง 23.35% ,หนังสือพิมพ์ มูลค่า 603 ล้านบาท ลดลง 22.29 ล้านบาท นิตยสาร มูลค่า 150 ล้านบาท ลดลง 44.65% ,สื่อเคลื่อนที่ (transit) มูลค่า 305 ล้านบาท ลดลง 21.39% สื่ออินเทอร์เน็ต (เก็บข้อมูลจาก 50 เว็บไซต์ยอดนิยมและ10 เว็บไซต์บนมือถือ) มูลค่า 114 ล้านบาท ลดลง 14.93%

ส่วนกลุ่มสื่อที่มูลค่าโฆษณา "เติบโต" ในเดือน เม.ย.ประกอบด้วย ทีวีดิจิทัล มูลค่า 1,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.29% เคเบิล/ทีวีดาวเทียม มูลค่า 315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.94% ,สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ มูลค่า 555 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.45% ,ป้ายโฆษณา มูลค่า 504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.14% และสื่อในร้านค้า (in store) มูลค่า 69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38%

ทั้งนี้ มูลค่าสื่อโฆษณาเดือน เม.. ที่ 8,677 ล้านบาท ลดลง 10% ถือเป็นอัตรา “ติดลบ” สูงสุดในรอบปีนี้หรือ 4 เดือนแรก โดยมูลค่าโฆษณา ม.. อยู่ที่ 8,071 ล้านบาท ลดลง 1.96% , เดือน ก.. มูลค่า 7,988 ล้านบาท ลดลง 6.95% ,เดือน มี.. มูลค่า 9,874 ล้านบาท ลดลง 5.45%

สำหรับโฆษณาผ่านสื่อรวม 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปีนี้ เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน มีมูลค่า 34,755 ล้านบาท ลดลง 5.8%

โดยสื่อส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะ "ติดลบ" ประกอบด้วย ทีวีอนาล็อก มูลค่า 15,157 ล้านบาท ลดลง 11.06% ,เคเบิล/ทีวีดาวเทียม มูลค่า 1,183 ล้านบาท ลดลง 10.72% ,วิทยุ มูลค่า 1,398 ล้านบาท ลดลง 18.82% ,หนังสือพิมพ์ มูลค่า 2,647 ล้านบาท ลดลง 19.59% ,นิตยสาร มูลค่า 641 ล้านบาท ลดลง 37.59% สื่อเคลื่อนที่ มูลค่า 1,510 ล้านบาท ลดลง 4.01% และอินเทอร์เน็ต มูลค่า 484 ล้านบาท ลดลง 11.68%

ขณะที่กลุ่มสื่อที่มูลค่า"เติบโต" ในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ คือ ทีวีดิจิทัล มูลค่า 7,355 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.32% ,สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ มูลค่า 2,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.85% ,ป้ายโฆษณา มูลค่า 1,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.79% และสื่อในร้านค้า มูลค่า 320 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.38%

แชร์ข่าว :
Tags: