ถกแก้ที่ดินรอส.เขาค้อ ทหารชี้กลุ่มธุรกิจ-นักการเมืองเอี่ยว

21 เมษายน 2560
4,632

เพชรบูรณ์ถกแก้ที่ดินรอส.เขาค้อ ทหารย้ำกลุ่มผู้บุกรุก มีทั้งกลุ่มธุรกิจ นักการเมือง อดีตข้าราชการ เตรียมดีเดย์กำลังพล 200 นาย สำรวจปูพรมจัดการ

วันที่ 21 เมษายน นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่รอส.ในพื้นที่อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นอกจากนี้มีนายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี รองผบ.พลม.1 และ พ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย รองผอ.กอ.รมน.เพชรบูรณ์ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยในที่ประชุมโดยฝ่ายทหารได้รายงานสรุปถึงการบุกรุกที่ดินรอส.ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2540 โดยถูกกลุ่มนายทุน นักธุรกิจ นักการเมือง อดีตข้าราชการตลอดจนรอส. บุกรุกพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักตากอากาศ ร้านอาหารและโรงแรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่ทัศนคติของประชาชน รอส.ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีความเห็นคัดค้านต่อการเข้ามาดูแลพื้นที่ของทหาร เพราะรอส.ส่วนใหญ่ได้มีการขายที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยให้แก่กลุ่มทุนไปแล้ว นอกจากนี้กลุ่มนายทุนยังสนับสนุนให้รอส.ที่ขายที่ดินรวมตัวเป็นกลุ่มมวลชนขึ้นคัดค้าน และขัดขวางกดดันการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ การพัฒนาการท่องเที่ยวของส่วนราชการอื่นๆ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมของการขอใช้พื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 และกอ.รมน.ภาค 3 

นอกจากนี้พ.ร.บ.การป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ถูกยกเลิกไป โดยพ.ร.บ.ความมั่นคงในปัจจุบันไม่มีการเชื่อมโยงหรือให้อำนาจเจ้าหน้าที่โครงการฯ ส่งผลให้รอส.ที่อยู่ในพื้นที่ไม่เชื่อฟังและไม่ให้ความร่วมมือฝ่ายทหารเท่าที่ควร ขณะเดียวกันปัจจุบันมีกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของกิจการได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่าย เพื่อต่อสู้ให้มีความชอบธรรมในกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ซื้อมาจากรอส.และอยู่ในการถือครอง และยังจัดให้มีการรังวัดแนวเขตแปลงใหม่และทำการใส่ชื่อกลุ่มนายทุน รีสอร์ทแทนรอส.ที่ขายที่ดินให้แทน แม้จะมีการแจ้งเตือนแต่กลุ่มนายทุนเหล่านี้มิได้หยุดการกระทำ โดยมีกลุ่มข้าราชการและผู้นำชุมชนบางกลุ่มในพื้นที่ให้การสนับสนุน ส่วนมาตรการให้พิจารณาดำเนินการกับรอส.ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทัพภาคที่ 3 และกอ.รมน.ภาค 3 อย่างจริงจังเด็ดขาด เนื่องจากปัจจุบันมีรอส.จำนวนมากทำผิดกฎระเบียบเพราะเห็นว่าไม่ถูกลงโทษ ทำให้ไปเชื่อฟังกลุ่มทุนเพราะต่างเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

จากนั้นได้มีการรายงานถึงแนวทางที่ฝ่ายทหารจะเข้าดำเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ขั้นเตรียมการ(ข้อมูลพื้นฐาน) 2.ขั้นการสำรวจข้อมูลรอส. 3.ขั้นสรุปผลการสำรวจและ4.ขั้นการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับและตามเงื่อนต่างๆ โดยในขั้นตอนการสำรวจทางกองพล.ม.1 เตรียมกำลังไว้ 200 นาย วางกรอบในการเข้าสำรวจในขั้นที่ 2 ราว 8 สัปดาห์หรือราว 2 เดือน ซึ่งจะเป็นการเอ็กซเรย์พื้นที่ใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ทราบข้อมูลรอส. ณ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนมือหรือถูกบุกรุก ซึ่งจะได้ข้อมูลมาวางแผนจัดระเบียบในโอกาสต่อไป 

ในขณะที่นายฐิติศักดิ์ กันเขตต์ นายอำเภอเขาค้อ ชี้แจงถึงร่างแผนแม่บทเข้าค้อโมเดลและยุทธศาสตร์ ที่ใช้แก้ไขปัญหาที่ดินรอส.เขาค้อ โดยนายกฤษณ์ยังหาความชัดเจนเรื่องแนวทางการผ่อนคลายกฎ โดยให้ทางอำเภอเขาค้อไประดมความคิดจะให้ผ่อนคลายยังไงพื้นที่แค่ไหนให้เกิดความชัดเจน เพื่อเสนอให้ทางหน่วยเหนือหรือระดับนโยบายเป็นผู้พิจารณา นอกจากนี้ยังฝากย้ำเรื่องไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม

คลิปข่าว

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง