ส่องรางวัล DAAT หนุนคนโฆษณาดิจิทัล

19 เมษายน 2560
1,235

พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้สื่อโซเชียลและอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ “โฆษณาดิจิทัล” เข้ามามีบทบาทและเป็นเครื่องมือด้านการสื่อสารของสินค้าและแบรนด์เพิ่มขึ้นตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ศุภชัย ปาจริยานนท์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย) หรือ DAAT กล่าวว่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2559 เติบโต 17% มูลค่า 9,477 ล้านบาท คาดการณ์ว่าปีนี้ยังขยายตัวต่อเนื่องด้วยอัตรา 24% มูลค่าจะขึ้นไปแตะ “หมื่นล้านบาท” เป็นครั้งแรก ถือเป็นเติบโตต่อเนื่องตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากมูลค่าเพียง 2,000 ล้านบาท

ปีนี้เม็ดเงินโฆษณาสื่อดิจิทัล ที่มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนกว่า 10% ของอุตสาหกรรมโฆษณาผ่านสื่อมูลค่ากว่า “แสนล้านบาท”ต่อปี ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับสองของสื่อ ที่ครองส่วนแบ่งงบโฆษณาสูงสุด รองจากสื่อทีวี

ด้วยทิศทางการเติบโตและมูลค่าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ “ดิจิทัล มีเดีย” เป็นสื่อที่ผู้ใช้งบประมาณ สินค้าและแบรนด์ มีความคาดหวังด้านประสิทธิภาพการวางแผนสื่อและงานสร้างสรรค์การสื่อสารที่คุ้มค่าการลงทุน

การขยายตัวของอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล ทำให้บุคลากรในแวดวงสื่อดิจิทัลทำงานหนัก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสินค้าและแบรนด์ แต่บุคลากรกลุ่มนี้กลับไม่ได้รับการจดจำมากเท่าที่ควร”

ดังนั้นสมาคมฯ จึงเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรและเอเยนซีโฆษณาดิจิทัล จึงจัดประกวดรางวัล DAAT Awards 2016” เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความสำเร็จของอุตสาหกรรมโฆษณา ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจเอเยนซีโฆษณา ที่จะช่วยผลักดันและพัฒนาความสามารถขององค์กรและบุคลากรในวงการสื่อดิจิทัล

สำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัล ประกอบไปด้วย ผู้บริหารองค์กรการตลาด นักการตลาดอาวุโสจากธุรกิจต่างๆ ที่สำคัญในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ ที่อยู่ในระยะเวลาระหว่าง 1 ม.ค.— ธ.ค. 2559

การประกวดรางวัล DAAT ปีแรก มีทั้งหมด 9 สาขา แต่มี 4 สาขาที่ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับรางวัล สำหรับ 5 สาขาที่ได้รับรางวัล รวม 11 รางวัล

ประกอบด้วย 1. Agency Head of the year รางวัลโกลด์ คือ ศิวัตร เชาวรียวงศ์ จาก เอ็มอินเตอร์แอคชั่น รางวัลซิลเวอร์ คือ ปัทมวรรณ สถาพร จาก มายด์แชร์ รางวัลบรอนซ์ คือ โศรดา ศรประสิทธิ์ จากเอเยนซี Brilliant&Million Communication and Online

2.Creative of the year รางวัลโกลด์ คือ นรนิติ์ ยาโสภา จาก แรบบิทส์ เทล รางวัลซิลเวอร์ ฐิติพันธ์ ทับทอง จากเอเยนซี Brilliant&Million Communication and Online รางวัลบรอนซ์ เชษฐชาย ช้างแก้ว จากเอ็มอินเตอร์แอคชั่น

3.Young Achiever of the year (อายุต่ำกว่า 30 ปี) รางวัลโกลด์ คือ สโรจ เลาหศิริ จาก แรบบิทส์ เทล รางวัลซิลเวอร์ กนกพร กุลศรี จากเอเยนซี Brilliant&Million Communication and Online รางวัลบรอนซ์ อภิรดา ลังประเสริฐ จาก ยูเอ็ม ไทยแลนด์ และ เกริก สถิรวงศ์วรรณ จาก มายด์แชร์

4.Channel/Engagement /Digital Media Planner of the year รางวัลโกลด์ คือ การันต์ ตันสุธัญลักษณ์ จาก ปับลิซีส วัน – สตาร์คอม มีเดีย เวสต์ กรุ๊ป

5. Client Service of the year รางวัลสูงสุดในสาขานี้ คือ ซิลเวอร์ ได้แก่ สุบรรณ มณีมูล จาก เอ็มอินเตอร์แอคชั่น

ศุภชัย กล่าวว่ารางวัล DAAT เป็นรางวัลที่แตกต่างจากเวทีประกวดโฆษณาอื่นๆ ที่ให้รางวัล เอเยนซี แคมเปญ และลูกค้า แต่รางวัล DAAT มอบให้กับตัวบุคคล ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งาน เพื่อต้องการ “เชิดชู” บุคลากรในวงการสื่อดิจิทัล ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล

การเติบโตของสื่อโฆษณาดิจิทัลในช่วง 5 ปีที่ผ่าน เอเยนซีต่างๆได้ พัฒนาบุคลากรขึ้นมารองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้อุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล ต้องเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อใหม่ตลอดเวลา โดยเฉพาะความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ดาต้า

เพื่อสร้างสรรค์งานสื่อสารและโฆษณาที่ผสานทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความคุ้มค่าการใช้งบประมาณให้สินค้าและแบรนด์แชร์ข่าว :
Tags: