‘2ไอพีโอ’เข้าเทรดต้นเดือนเม.ย.

21 มีนาคม 2560
2,246

"2ไอพีโอ" เข้าเทรดต้นเดือนเม.ย. ดับบลิวเอชเอยูทิลิตี้ส์กำหนดช่วง "25.25-26.25บาท" ที่ปรึกษามั่นใจนักลงทุนตอบรับดีแม้ใกล้หยุดยาว

ดับบลิวเอชเอยูทิลิตี้ส์กำหนดช่วงไอพีโอ 25.25-26.25 บาท เดินหน้าเข้าเทรด 10 เม.ย. นี้ มั่นใจนักลงทุนตอบรับดีแม้ใกล้วันหยุดยาว ขณะเดนทัล คอร์ปอเรชั่นกำหนดราคาขายไอพีโอ 6 บาทต่อหุ้น เข้าเทรดตลาดเอ็ม เอ ไอ 3 เม.ย.นี้ 

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนครั้งแรก ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) WHAUP กล่าวว่า กำหนดกรอบราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่

 25.25-26.25 บาทต่อหุ้น คาดว่าจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 10 เม.ย.นี้ และมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี แม้ว่าจะเข้าใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์

จากการพบนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับที่ดี และเห็นว่าธุรกิจของบริษัทจะมีการเติบโตควบคู่ไปกับกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีการทำธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทมีแผนการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจน

การกำหนดราคาขายหุ้นให้กับนักลงทุนนั้นในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถสรุปได้ในวันที่ 28 มี.ค. นี้ ซึ่งจะต้องดำเนินการสำรวจความต้องการของนักลงทุนก่อนในเบื้องต้นจะมีการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 229.50 ล้านหุ้นผู้ถือหุ้นของกลุ่ม ดับบลิวเอชเอจะมีสิทธิของซื้อในอัตราส่วน 250 หุ้นดับบลิวเอชเอ ต่อ 1 หุ้นดับบลิวเอชเอยูพี โดยจะจองซื้อในวันที่ 22-24 มี.ค. และนักลงทุนทั่วไปจะจองซื้อในวันที่ 22-24 มี.ค. และ 27-28 มี.ค. นี้

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ที่เท่ากับหุ้นละ 25.25-26.25 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings ratio: P/E) ประมาณ 19.96-20.75 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ (อ้างอิงจากงบการเงินเสมือน) ของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด โดยการกำหนดราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวมการเติบโตของบริษัทในอนาคต การจัดสรรหุ้นในเบื้องต้นจะจัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบัน 50% และนักลงทุนรายย่อย 50 %

นางศิริพร เหล่ารัตนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) D กล่าวว่า กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 50 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 6 บาท โดยจะเปิดจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 23 , 24 และ 27 มี.ค. และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ ในวันที่ 3 เม.ย. 2560

สำหรับการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนขยายสาขา โดยจะเลือกในทำเลที่มีศักยภาพที่โดดเด่นและมีกำลังซื้อจริงเท่านั้น อีกส่วนจะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน ผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง