'คปภ.'คาดเบี้ยประกันทั้งระบบปีนี้ทะลุ 8 แสนลบ.

20 มีนาคม 2560
1,968

"เลขาฯคปภ." คาดเบี้ยประกันทั้งระบบปีนี้ทะลุ 8 แสนล้านบาท ขยายตัว 6.01% เผยเบี้ยประกันชีวิตโตพุ่ง 7.63%

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 60 มีทิศทางการเติบโตที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับแรงหนุนจากภาครัฐที่ใช้นโยบายต่างๆเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการผลักดันการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยได้รับอานิสงส์ตามไปด้วย ดังนั้นสำนักงาน คปภ.จึงได้วิเคราะห์แนวโน้มอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัย โดยคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบ เมื่อสิ้นปี 2560 จะมีเบี้ยประกันภัยรวมจำนวน 824,475 ล้านบาท เติบโต 6.01% แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิตจำนวน 611,324 ล้านบาท เติบโต 7.63% และเบี้ยประกันวินาศภัยจำนวน 213,151 ล้านบาท เติบโต 1.63%

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ทิศทางการเติบโตเบี้ยประกันชีวิตในปีที่ผ่านมา พบว่าเบี้ยประกันชีวิตที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่น เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ และแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าปี 60 กรมธรรม์ประกันชีวิตเหล่านี้ยังมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ส่วนทิศทางการเติบโตเบี้ยประกันวินาศภัยในปีที่ผ่านมา พบว่า เบี้ยประกันภัยรถและเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตราการเติบโตโดดเด่น ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าปี 60 เบี้ยประกันภัยรถและเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาพรวมของธุรกิจประกันภัยปี 59 (ม.ค. – ธ.ค.) มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 777,717 ล้านบาท ขยายตัว 4.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดรับกับทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 59 ที่มีการขยายตัวได้ที่ 3.20% ซึ่งแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากธุรกิจประกันชีวิตจำนวนทั้งสิ้น 567,974 ล้านบาท ขยายตัว 6.52% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีเบี้ยประกันชีวิตที่มีอัตราเติบโตโดดเด่น เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ มีเบี้ยประกันรับรวม 7,831 ล้านบาท ขยายตัว 1.61% เมื่อเทียบกับปีก่อน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ มีเบี้ยรับรวม 7,051 ล้านบาท ขยายตัว 1.45% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ มีเบี้ยรับรวม 2,168 ล้านบาท ขยายตัว 0.45% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด ได้แก่ การประกันชีวิตประเภทสามัญ จำนวน 415,484 ล้านบาท หดตัว 10.17% รองลงมาเป็นประเภทกลุ่มจำนวน 40,621 ล้านบาท หดตัว 29.67% ตามด้วยประเภทอุสาหกรรม จำนวน 6,716 ล้านบาท ขยายตัวลดลง 7.30% และประเภทอุบัติเหตุฯ จำนวน 5,331 ล้านบาท ลดลง 6.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง