'ปลัดคลัง' เตรียมชงแผนทำประกันคนจน

20 มีนาคม 2560
1,803

"ปลัดคลัง" เตรียมเสนอแผนทำประกันให้ผู้มีรายได้น้อย 99 บาท/ราย ให้รัฐจ่ายค่าเบี้ยทั้งหมด เล็งชง "รมว.คลัง" หลังเปิดลงทะเบียน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิตและวินาศภัย เปิดเผยว่า ในโอกาสฉลองครบปี 3 ปี กองทุนประกันชีวิตและวินาศภัยนั้น ยอมรับว่าทั้งสองกองทุนได้มีบทบาทอย่างมากในการทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิ์ประโยชน์ของผู้เอาประกัน กรณีบริษัทประกันล้มละลาย หรือ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งทั้ง 2 กองทุนดังกล่าวจะต้องทำหน้าที่ในการชดเชยแทนบริษัทประกันที่ล้มละลาย สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่ผ่านมาได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจระบบประกันได้ระดับหนึ่ง และสามารถพัฒนาธุรกิจประกันให้เติบโต

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประชาชนยังไม่ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ 2 กองทุนมากนัก และความสำคัญของธุรกิจประกันมีความสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น กองทุนจะประสานกับบริษัทประกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน เช่น การจัดสัมมนาส่งเสริมความรู้ต่างๆ ธุรกิจประกันว่ามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ และแนวทางการใช้เงินกองทุนดูแลสิทธิ์ประโยชน์ของผู้เอาประกัน ซึ่งขณะนี้กองทุนประกันชิวิต มีเงินเงินกองทุน 4,000 ล้านบาท และกองทุนประกันวินาศภัย มีเงินกองทุนอยู่ 3,000 ล้านบาท เพราะระบบประกันมีความสำคัญอย่างมากในการดูแลชีวิตประชาชน

ส่วนการทำประกันให้กับผู้รายได้น้อยที่คาดว่าจะเสนอให้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา โดยจะเสนอประกันแบบจ่ายเบี้ยประกัน 99 บาท หากรักษาพยาบาลจะชดเชยให้ 300 บาทต่อวัน ซึ่งขณะนี้หลักเกณฑ์ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาในหลังเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อจะได้ทราบจำนวนผู้มีสิทธิที่ชัดเจน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง