อาหารพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

18 มีนาคม 2560
1,695

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กองงานหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ นำอาหารและน้ำดื่มพระราชทาน แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ ณ ประตูสรีสุนทร ในพระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กองงานหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ นำอาหารและน้ำดื่มพระราชทาน แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ ณ ประตูสรีสุนทร ในพระบรมมหาราชวัง

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง