หวั่น 'ดีดับบลิว' กรุ๊ปลีสไร้มูลค่า

20 มีนาคม 2560
2,314

หวั่นดีดับบลิวกรุ๊ปลีส "ไร้มูลค่า" โบรกเกอร์ร้องขยายเวลาขายหน่วยลงทุน ประเมินไตรมาส2ตลาดหุ้นซึมฉุดตลาดอนุพันธ์เหงา

โบรกเกอร์ห่วงดีดับบลิวกรุ๊ปลีส สร้างความเสียหายผู้ลงทุน หลังหุ้นแม่ดิ่งต่ำกว่าราคาอ้างอิง ร้องตลาดหลักทรัพย์ แก้เกณฑ์ขอขยายเวลาขายหน่วยจนครบอายุ พร้อมคาดการณ์ไตรมาส2ปีนี้ แนวโน้มตลาดหุ้นไม่คึกคัก ส่งผลให้เทรดดีดับบลิวลดลง 

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์พบว่า การซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW)ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของหน่วยการซื้อขายดีดับบลิวอ้างอิงบางหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นลงแรง ซึ่งถือว่าไม่ปกติ โดยดีดับบลิวบางตัวให้ผลตอบแทนเกิน 1,000% ในวันเดียว 

นายนพดล ดวงทิพย์เนตรผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การที่ราคาหุ้นกรุ๊ปลีสปรับตัวลงแรง ส่งผลให้ดีดับบลิวที่อ้างอิงหุ้นกรุ๊ปลีส ปรับตัวลดลงแรงด้วย จนทำให้ดีดับบลิวในกลุ่มหุ้นกรุ๊ปลีส ปรับลงมาเหลือ 0.01 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นมูลค่าต่ำสุด และไม่สามารถอ้างอิงกับมูลค่าของหุ้นกรุ๊ปลีสได้ หรือราคาดีดับบลิวปัจจุบันต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ และมีมูลค่าเป็นศูนย์บาท หากราคาหุ้นไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจนถึงวันครบอายุสัญญา อาจสร้างความเสียหายให้กับผู้ลงทุนที่ถือครองไว้ เพราะหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่า  

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ควรจะมีการปรับปรุงเกณฑ์การออกดีดับบลิวใหม่ จากเดิมที่ออกได้เฉพาะหุ้นที่อยู่กลุ่มเซ็ท 100 เพียงอย่างเดียว และถ้าหุ้นอ้างอิงหลุดจากการคำนวณเซ็ท 100 จะไม่สามารถออกหน่วยลงทุนเพิ่มได้ แม้จะยังไม่ครบอายุสัญญา ดังนั้นควรปรับเกณฑ์ใหม่คือ การให้โบรกเกอร์สามารถออกหน่วยลงทุนหุ้นอ้างอิงที่หลุดจากเซ็ท100ได้ เพื่อให้ราคาสอดคล้องกับหุ้นแม่ และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนักลงทุนและโบรกเกอร์

สำหรับความเสี่ยงของโบรกเกอร์ที่ต้องแบกรับภาระคือ การที่ไม่สามารถออกหน่วยลงทุนใหม่และรับซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ เพราะต้องซื้อตามข้อตกลงกับผู้ลงทุนไว้ตั้งแต่แรก และโบรกเกอร์ก็ต้องถือหุ้นแม่ไว้จนครบอายุสัญญาหรือจนกว่านักลงทุนจะขายหน่วยลงทุนคืน 

ส่วนภาพรวมตลาดการซื้อขายดีดับบลิวในไตรมาสที่ 1 ปีนี้ มีความคึกคัก โดยบางวันมีมูลค่าการซื้อขายคิดเป็น 8-9%ของมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้น จากระดับปกติการซื้อขายจะอยู่ระดับ 6-7% และดีดับบลิวที่ได้รับความนิยมสูงสุดจะเป็นดีดับบลิวอ้างอิงหุ้นรายตัว โดยเฉพาะดีดับบลิวอ้างอิงกรุ๊ปลีส ทำสถิติสูงสุดประวัติการณ์ของดีดับบลิวอ้างอิงหุ้นรายตัว ส่วนการซื้อขายดีดับบลิวอ้างอิงดัชนีเซ็ท 50 นักลงทุนให้ความนิยมลดลงไปบ้าง

แนวโน้มการซื้อขายดีดับบลิวในไตรมาสที่2ของปีนี้ประเมินว่าจะไม่คึกคักเท่ากับไตรมาสแรกที่ผ่านมา เนื่องจากมีเทศกาลวันหยุดหลายวัน รวมทั้งภาพตลาดหุ้นไทยอาจจะซึมส่งผลให้ความสนใจลงทุนดีดับบลิวลดลง ขณะที่ดีดับบลิวที่คาดว่านักลงทุนจะใช้ความสนใจน่าจะเป็นดีดับบลิวที่อ้างอิงเซ็ท 50 เพราะนักลงทุนจะให้ความสนใจในการซื้อขายดัชนีมากกว่าหุ้นรายตัว  โดยบริษัทจะเน้นการให้บริการในดีดับบลิวอ้างอิงกลุ่มเซ็ท 100 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของบริษัท และใช้กลยุทธ์การวางสภาพคล่องของหุ้นในระดับที่สูง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนให้เข้ามาซื้อขาย 

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ระบุว่าภาพรวมการซื้อขายดีดับบลิวรายเดือน พบว่า มูลค่าการซื้อขายและจำนวนรายการซื้อขาย ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเดือนม.ค.2560 มีมูลค่าอยู่ที่ 5.11 หมื่นล้านบาท มีจำนวนรายการ 1,189 ซีรีส์ เดือนก.พ.2560 มีมูลค่า 6.3 หมื่นล้านบาท มีจำนวนรายการ 1,175 ซี่รีส์ ล่าสุด ณ วันที่ 1-16 มี.ค.2560 มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 3.24 หมื่นล้านบาท มีรายการ 1,151 ซีรีส์

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 1 ของปี2560 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,557.05จุดเพิ่มขึ้น 0.91%  โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ที่ 15.31 ล้านล้านบาท ลดลงจากต้นปีที่ 15.07 ล้านล้านบาท มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 50,442.74 ล้านบาท จากปีก่อนที่ 50,244.97 ล้านบาท  ส่วนระดับราคาปิดกำไรต่อหุ้น(พี/อี) อยู่ที่ 17.17 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่ 18.55 เท่า ขณะที่มูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่ 1.91 เท่า ลดลงจากปี 2559 ที่ระดับ 1.96  เท่า อัตราเงินปันผลอยู่ที่ 3.05 % เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เล็กน้อยที่ 3.04 % 

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง