ตลาดอนุมัติ 'เอเพ็กซ์' กลับเทรด

17 มีนาคม 2560
1,416

ตลาดอนุมัติ "เอเพ็กซ์" กลับเทรด เข้าซื้อขายในกลุ่มอสังหาฯและก่อสร้าง 27 มี.ค. บริษัทยันนักลงทุนรายใหญ่ติดไซเลนท์1ปี

ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้หลักทรัพย์ของ เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย SP และให้เริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศให้บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) APX เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 2542 เนื่องจากงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2542 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 2,341 ล้านบาท ต่อมาเอเพ็กซ์ได้ยื่นคำขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน และขอให้เปิดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้ปรับปรุงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแล้ว

โดยปัจจุบัน เอเพ็กซ์ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นอาคารชุดโรงแรม อาคารชุดพักอาศัย และที่ดินจัดสรรพร้อมบ้านพักตากอากาศ รวมถึงให้บริการจัดการให้เช่าห้องชุด หรือบ้านพักตากอากาศที่ลูกค้าซื้อบางส่วนนำออกให้เช่าในระบบโรงแรม โดยบริษัทจะเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ และมีผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อตามที่ระบุในสัญญา

เอเพ็กซ์ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเป็นเวลา 1 ปี และงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินประจำปี 2558 และ 2559 เท่ากับ 53.24 และ 31.60 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 819.57 ล้านบาท รวมทั้ง สามารถแสดงได้ว่าบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ของเอเพ็กซ์ จำนวน 18 ราย นำหุ้นรวมกัน 1,649.91 ล้านหุ้น ( 55% ของทุนชำระแล้ว 2,999.85 ล้านบาท) ได้ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ว่าจะไม่นำหลักทรัพย์ดังกล่าวของตนออกขายภายใน 1 ปี (Silent Period) นับแต่วันที่หลักทรัพย์ของเอเพ็กซ์กลับมาซื้อขาย โดยได้รับการผ่อนผันให้เมื่อครบกำหนด 6 เดือน สามารถทยอยขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขาย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 27 ก.พ.2560 นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล จำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APX) จำนวน 4.5% ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.95%

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล ขายหลักทรัพย์ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APX) จำนวน 1.0% ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.84%

แชร์ข่าว :
Tags: