‘ดีป้า’ ลุยปั้นสร้างสตาร์ทอัพ 5 แสนราย

16 มีนาคม 2560
9,166

รับแผนยาว 20ปี เล็งชงเสนองานนายกฯ ก่อนเดินหน้าเต็มสูบ 23 ก.ค. 2560

ผอ.ดีป้า เตรียมเสนอแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้รัฐบาล-บอร์ดดีอี มุ่งพัฒนาคน สร้าง ‘สตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอีพันธุ์ใหม่’ 5 แสนรายภายใน 20 ปี มั่นใจ 23 ก.ค.นี้โครงสร้างและบุคลากรลงตัว พร้อมเดินหน้าทันที 

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า หลังได้รับการแต่งตั้งจากนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2560 ที่ผ่านมา นั้นขณะนี้ได้ร่างแผนปฏิบัติงานและยุทธศาสตร์ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับงานที่ต้องทำ ด้วยแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (2560-2579) เพื่อเตรียมเสนอทั้งรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ บอร์ด ดีอี ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานทั้งคู่ เพื่อเห็นชอบแผนก่อนเริ่มนับหนึ่งเดินหน้าทำงานให้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 2560

ทั้งนี้ หลังจากที่พ.ร.บ.พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ถูกบังคับใช้เมื่อช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ดีป้าต้องปรับโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดพันธกิจและบุคลากรตามกฎหมายใหม่ ให้เสร็จภายในวันที่ 23 ก.ค. 2560 ตามที่กฎหมายกำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วันนับจากวันที่กฎหมายถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากเดิมที่เป็นสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า

สำหรับแผนงานใหม่นั้นมุ่งตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลตั้งแต่ระดับฐานราก เริ่มจากสร้างบรรยากาศให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร ที่หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันจะให้ความสำคัญกับพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยการใช้ดิจิทัลเข้าไปช่วยชุมชน ทั้งด้านการเกษตร การศึกษา บริการสุขภาพประชาชนใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 24,700 แห่งทั่วประเทศเป็นฐาน

“ยุคที่นวัตกรรมกำลังขับเคลื่อนประเทศ การทำงานจึงต้องมียุทธศาสตร์ และมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลอย่างเร่งด่วน ภารกิจของดีป้า ตั้งขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยให้การพัฒนา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปใช้บริหารจัดการโครงการต่างๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

การขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลจึงต้องพัฒนาตั้งแต่ฐานรากเพื่อเข้าถึงวิสาหกิจชุมชน บริการสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการพัฒนากำลังคนพันธุ์ดิจิทัลทุกระดับ เพื่อให้พร้อมที่ก้าวย่างสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์

นายณัฐพล กล่าวอีกว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะมีการเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมาย มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลการผลักดันให้เกิดดิจิทัล พาร์ค ,สมาร์ทซิตี้ ,และดิจิทัล คอมมูนิตี้ โดยดีป้าจะสร้างสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีพันธุ์ใหม่ 500,000 ราย ที่มาจากประเทศไทยและต่างประเทศ
"เป็นการพลิกโฉม 24,700 ชุมชน 77 เมือง 3 ล้านเอสเอ็มอี และ 5 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ให้ขับเคลื่อนโดยฐานดิจิทัล ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของระบบเศรษฐกิจประเทศ เพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า"

เร่งหาทีมเพิ่มเดินหน้าแผนระยะยาว
ส่วนเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร และบุคลากรนั้น นายณัฐพล ย้ำว่า จะไม่เอาใครออก แต่จะสอบถามแต่ละคนว่า สามารถทำงานตามโครงสร้างใหม่ พันธกิจใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องถูกประเมินทุกปีและมีสัญญาจ้าง 4 ปี โดยตัวเองขอเวลาให้ถึงวันที่ 23 ก.ค.ก่อนดีป้าน่าจะลงตัว จากนั้นถึงสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่าจะมีคนเก่าอยู่ตรงส่วนไหน คนใหม่จะเข้ามาตรงไหนบ้าง

ขณะนี้ดีป้าเหลือบุคลากรอยู่ประมาณ 100 กว่าคน หากต้องดำเนินการตามพันธกิจใหม่ของดีป้า ต้องใช้กำลังคนในปีนี้ประมาณ 133 คน ซึ่งได้ขอกำลังคนไปแล้ว แต่มองว่าระยะยาว 5 ปี ดีป้าต้องมีกำลังคน 220 คน ขึ้นไป หากดีป้าต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำในแต่ละจังหวัดด้วย

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง