รัฐบาลตั้งงบขาดดุลปี 61 ที่ระดับ 4.5 แสนล้าน

12 มกราคม 2560
1,569

"สมคิด" ระบุที่ประชุม เห็นชอบรัฐบาลตั้งงบขาดดุลปี 61 ที่ระดับ 4.5 แสนล้าน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังประชุมกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2561 กับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงบประมาณว่า ที่ประชุมเห็นชอบกรอบการทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะการขาดดุลต่อเนื่อง โดยมีวงเงินการขาดดุลงบประมาณที่ 4.5 แสนล้านบาท มีวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ 2.9 ล้านล้านบาท และ มีรายได้ที่ 2.45 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ การทำกรอบงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว อยู่ภายใต้สมมติฐานอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ 3.8% มีอัตราเงินเฟ้อที่ 2%

เขากล่าวว่า วงเงินขาดดุลดังกล่าว คิดเป็น 2.9% ต่อจีดีพี เพิ่มขึ้นจากการขาดดุลงบประมาณปี 2559 ที่ขาดดุล 3.9 แสนล้านบาท หรือ 2.6% ของจีดีพี แต่ยังไม่นับรวมงบกลางปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการเสนออีก 1.9 แสนล้านบาท และแม้ระดับการขาดดุลงบประมาณจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทำให้ระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะเกินกรอบความยั่งยืนการคลัง โดยระดับหนี้ต่อจีดีพีจะอยู่ที่ 45%

“เหตุที่เราต้องทำงบขาดดุลต่อเนื่องและเพิ่มจากปีงบ 2560 เพราะเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยง แม้เศรษฐกิจภายในประเทศจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ตาม เรายังจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจในปี 2560 ฟื้นและต่อเนื่องไปยังปี 2561 โดยงบขาดดุลที่เพิ่มขึ้นนี้ เราจะเพิ่มไปยังงบลงทุนไปยังกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะทำให้สัดส่วนงบลงทุนในภาพรวมเพิ่มเป็น 23% จากปี 2560 ที่อยู่ในระดับ 21-22%”เขากล่าวและว่า คาดว่า ร่างกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2561 จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรีในต้นเดือนเม.ย.นี้

แชร์ข่าว :
Tags: